Karapatan ontvangt William D. Zabel Onderscheiding

Human Rights First overhandigt de Filippijnse Mensenrechtenalliantie Karapatan de William D. Zabel Mensenrechten Onderscheiding

NEW YORK – De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights First kondigde op 5 mei aan dat het aan de Karapatan Alliantie voor de Bevordering van Mensenrechten de jaarlijkse William D. Zabel Human Mensenrechten Onderscheiding zal overhandigen als erkenning voor haar inzet voor de mensenrechten in de Filippijnen.

De onderscheiding wordt al meer dan drie decennia jaarlijks uitgereikt en geeft erkenning voor het werk van dappere activisten in de frontlinie van de strijd voor vrijheid en mensenrechten. Karapatan is een op de Filippijnen gevestigde alliantie van mensenrechtenorganisaties, programma's, commissies en individuele pleitbezorgers die sinds 1995 vooroplopen in de strijd voor mensenrechten in het land.

“Human Rights First heeft enorm veel respect en bewondering voor Karapatan en het werk van Tinay Palabay (foto)", zegt Michael Breen, president en bestuursvoorzitter van Human Rights First. "Het zijn mensenrechtenverdedigers op wie de regering van de Filippijnen regelmatig zijn pijlen richt, en we hopen dat deze onderscheiding en onze solide samenwerking zullen helpen om hun  inspanningen in het brandpunt van de belangstelling te brengen en hen beschermen tegen bedreigingen."

Met meer dan veertig lid organisaties en zestien regionale afdelingen in het hele land, houdt Karapatan zich bezig met buitengerechtelijke executies, verdwijningen, politieke gevangenen en militarisering overal in de Filippijnen. Het Bondgenootschap helpt bij het organiseren van massa-acties die schendingen van de mensenrechten aan het licht brengen en het staatsbeleid en acties die de cultuur van straffeloosheid bevorderen aan de kaak stellen.

Karapatan documenteert schendingen van de mensenrechten door middel van onderzoeksmissies; regelt zaken via rechtbanken, zelfs min of meer gerechtelijke instanties zoals de Commissie voor de Rechten van de Mens, de Verenigde Naties en andere internationale mensenrechteninstanties. Het verwijst slachtoffers ook door naar medische professionals en groepen voor psychosociale en aanvullende hulp; en brengt slachtoffers van mensenrechtenschendingen en hun families samen in daarvoor bestemde organisaties.

Het houdt ook toezicht op de vredesonderhandelingen tussen de Filippijnse regering en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen en de naleving door het land van de alomvattende overeenkomst inzake de naleving van de mensenrechten en het internationaal humanitaire recht en andere overeenkomsten.

"Vijftien mensenrechtenwerkers van Karapatan zijn in de afgelopen vijf jaar vermoord, bijna 70 sinds 2001, en nog veel meer werden gevangengezet of werden geconfronteerd met gerechtelijke intimidatie en bedreigingen vanwege hun werk voor het opkomen voor mensenrechten", zei Tinay Palabay van Karapatan. “Deze erkenning is een eerbetoon aan de nagedachtenis en nalatenschap van hun onbaatzuchtigheid, mededogen en dienstbaarheid aan de armen en onderdrukten en we blijven hen elke dag eren terwijl we ons uiterste best doen op het gebied van belangenbehartiging, documentatie, directe dienstverlening en het opbouwen van organisaties in de Filippijnen."

Human Rights First en Karapatan werken momenteel aan een proefproject waarin "Digitaal Schild" wordt getest, een applicatie die de dreiging van geweld en pesterijen tegen de organisatie en haar leden online opspoort.

De William D. Zabel Human Rights Award wordt elk jaar uitgereikt aan  mensenrechtenleiders en organisaties die zich onderscheiden vanwege hun werk ter bevordering van rechten, gerechtigheid en gelijkheid voor degenen die worden vervolgd en wiens rechten worden geschonden. Recente ontvangers van de Zabel Award zijn onder meer ALQST for Human Rights, dat mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië monitort en documenteert; Miroslava Cerpas Hernández, die opkomt voor de rechten van migranten en vluchtelingen die door geweld ontheemd zijn geraakt in Honduras; Broeder Tomás González, die kwetsbare migranten beschermt aan de Mexicaanse grens; Yazidi-mensenrechtenactivisten Khaleel Aldakhi en Ameena Saeed Hasan; Europese antisemitisme-activisten Jane Braden-Golay, Siavosh Derakhti en Niddal El-Jabri; Dr. Denis Mukwege van de Democratische Republiek Congo, aan wie later de Nobelprijs voor de vrede werd toegekend; en mensenrechtenadvocaat Chen Guangcheng uit China.

Neem contact op met hrf@westendstrategy.com om met Michael Breen of anderen van Human Rights First te spreken.

Human Rights First is een non-profit, onpartijdige internationale mensenrechtenorganisatie gevestigd in New York, Washington D.C., Houston en Los Angeles in de Verenigde Staten.
U kunt het persbericht ook bekijken via deze link: https://www.humanrightsfirst.org/press-release/human-rights-first-present-philippines-organization-karapatan-william-d-zabel-human