Nabestaanden Slachtoffers Anti-Drugsoperaties Verenigd

We willen tot het einde volhouden om gerechtigheid te krijgen voor alle slachtoffers van buitengerechtelijke executies (tekst spandoek)

De anti-drugsoperaties van de regering-Duterte hebben op beruchte wijze geresulteerd in de moord op duizenden armen in krottenwijken door de politie. Moeders en familieleden van deze slachtoffers hebben zich verenigd in de mensenrechtenorganisatie Rise Up for Life and for Rights (Rise Up). Sinds oktober 2018 dient Rise Up informatie in bij het Internationaal Strafhof (ICC) tegen president Duterte over deze misdrijven.

Mevrouw Llore Pasco leidt het indienen van de informatie bij het ICC waarin Duterte wordt  beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. De zonen van Pasco, Juan Carlos en Crisanto Lozano werden beiden op 12 mei 2017 door de politie vermoord. Afgelopen maandag nog  hebben de nabestaanden samen met hun raadslieden van de National Union of People’s Lawyers (NUPL), opnieuw druk uitgeoefend op de ICC om Duterte te vervolgen.

Op 14 juni 2021 verklaarde de vertrekkende aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat de schaamteloze bloedige anti-drugsoperaties van de politie in de Filippijnen kunnen neerkomen op een "misdaad tegen de menselijkheid", en beval een ICC-onderzoek aan. "We hebben nu na een lange tijd een glimp van het licht", zei Llore Pasco, “We zijn niet bang, want de tijd voor Duterte is eindelijk gekomen.”

Pasco: “We weten dat de strijd nog voor ons ligt, maar we willen tot het einde volhouden om gerechtigheid te krijgen, niet alleen voor onszelf, maar voor alle slachtoffers van buitengerechtelijke executies.” Pasco vindt onder meer haar dochter Consie aan haar zijde. Consie verloor haar broers aan de keiharde strijd tegen drugs.