Namens de CPA: Thank you for helping

Stop politieke vervolgingDe oproep aan de Filippijnse gezagsdragers om al het mogelijke te doen voor het herstel van de goede naam van CPA voorzitter Windel Bolinget is 20 januari verstuurd. Van de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten ontvingen wij een ontvangstbevestiging met de mededeling ‘Thank you’.

De oproep is verstuurd namens 7 organisaties afkomstig uit België, Duitsland en Nederland.
Al deze organisaties hebben een overtuigende staat van dienst op het gebied van solidariteitswerk voor de Filippijnse bevolking en hebben een grote achterban. De Cordillera’s Peoples Alliance is dankbaar voor deze gezamenlijke internationale steunoproep.

De CPA informeerde ons dat Rwin Pagkalinawan politiechef van het regionale politiebureau in de Cordillera op 19 januari met het bevel kwam Windel Bolinget "als hij zich verzet tegen arrestatie" te doden. Over dit bevel kwam de CPA met een verklaring. Deze is te lezen op: Cordillera Peoples Alliance (cpaphils.org)

Zojuist, zondagavond 24 januari kregen wij bericht dat Windel Bolinget zich op 21 januari 2021 vrijwillig heeft aangemeld bij het National Bureau of Investigation (NBI) voor zijn veiligheid, om zijn onschuld te bewijzen van de verzonnen zaak waarvan hij wordt beschuldigd.

De CPA benadrukt dat dit op geen enkele manier een daad van overgave is, noch een schuldbekentenis voor de gefingeerde aanklacht die de politie tegen hem heeft ingediend. Hij heeft zich aangemeld zodat hij volledige toegang heeft tot alle juridische diensten bij het aanvechten van zijn zaak, terwijl hij onder beschermende hechtenis van NBI staat.

URGENT: Ditmaal roepen wij u (particulieren) op de ondersteuningsbrief te ondertekenen:
stop de verzonnen aanklacht en trek de opsporingsbeloning in.

Ga voor de brief naar: Stop de verzonnen aanklacht tegen Windel Bolinget! Intrekkin opsporingsbeloning! Als u heeft ondertekend kunt u dat eventueel aan ons kenbaar maken, om u over deze actie te blijven informeren.

 

Lees na de uitspraak van zijn familie meer details over Windel’s vrijwillige aanmelding bij de NBI.

Voor nu delen wij graag eerst met u de uitspraak van de familie van Windel Bolinget.

 

Uitspraak van de familie Windel Bolinget

 

17 januari 2021

Windel Bolinget is een liefhebbende echtgenoot, vader en opa, en een zoon van de twee dorpen Guinaang en Sagada, in Mountain Province. Hij strijdt voor de rechten van de mens en in het bijzonder voor de rechten van Inheemse Volkeren. Op dit moment is hij voorzitter van de Cordillera Peoples Alliance (CPA), een organisatie van inheemse volkeren van de Cordilleras (een bergstreek in het noorden van de Filippijnen). Ook is hij afgevaardigde van Katribu, de nationale alliantie van inheemse volkeren in de Filippijnen. Verder is hij lid van de wereldwijde stuurgroep Land is Life, een internationaal netwerk van organisaties van Inheemse Volkeren en hun medestanders. Hij geniet grote bekendheid als een inheems activist, die volledig is toegewijd aan zijn werk.

Sinds vorig jaar is hij het slachtoffer geweest van wrede politieke vervolging, die ons, zijn gezin en naasten heeft meegesleurd in gemene disinformatie campagnes, waarin hij is neergezet als een terrorist, een immorele man en waarin andere onvoorstelbare en oneerbare beschuldigingen aan zijn adres zijn gericht. Dit werd gevoed en aangemoedigd door de Filippijnse regering en haar nationale veiligheidstroepen.

Hij wist dat dit de manier is, waarop een ondemocratische maatschappij reageert richting activisten. Politieke vervolging is niet nieuw voor ons. Tussen 2005 en 2008 werden wij op de hoogte gehouden van het feit, dat hij en andere leiders van de Cordillera Peoples Alliance, op een hitlijst stonden. Dit was de tijd, waarin buitengerechtelijke executies van activisten in het land plaatsvonden. In februari 2018 werden zijn naam en die van voormalige CPA leiders opgevoerd op de lijst van terroristen van het Departement van Justitie. Hun namen werden later verwijderd van de lijst omdat er geen bewijs was. De jaren erna echter, werden de dreigementen gecontinueerd, zoals het schaamteloos oproepen tot moord, op basis van de “oproep tot moord” order van maart van dat jaar. Hierbij werden activisten verklaard tot terroristen met de dreiging van verzonnen beschuldigingen tegen hem gedurende de tweede helft van dat jaar.

Wij waren hiervan op de hoogte en vreesden voor zijn veiligheid en die van ons gezin en naasten, terwijl wij zagen dat hij volhield om zich over onrechtvaardigheid uit te spreken, vooral in deze tijden van de pandemie. Wij staan volledig achter hem. Van alle mensen zijn wij het, die een onmiskenbare getuigenis kunnen afleggen over hoe hij zich inzette voor een beter bestaan voor de allerarmsten. Wij zijn trots op hem, op de manier waarop hij zijn leven leidt als een ware zoon van de mensen van de Cordillera.

Geen mens, geen gezin, geen familie, zou moeten ondergaan wat hij en wij nu moeten doorstaan. Zelfs zijn bejaarde ouders in het dorp begrijpen niet waarom hun zoon zo moet lijden. Hij heeft geen enkele misdaad begaan en zou niet bloot moeten staan aan duidelijk verzonnen beschuldigingen, als was hij een van de moordenaars van Garito Malibato in Davao del Norte in 2018, terwijl zijn rol van voorzitter van de CPA al zijn tijd opslokt. Hoe kan hij zich overdag in de Cordilleras bevinden als voorzitter van de CPA en tegelijkertijd ‘s nachts lid zijn van het Nieuwe Volksleger in Mindanao?

Mijn echtgenoot zal zijn zaak binnenkort onder ogen zien, zoals hij heeft laten weten. Hij is een man van zijn woord. In de tussentijd vrezen wij voor zijn veiligheid, omdat de PNP (nationale politie) een beloning van 100.000 peso’s voor zijn arrestatie heeft uitgeloofd. We kennen de PNP en hebben gezien dat zij de laatste maanden een onrechtmatige rol hebben gespeeld als rechter en beul, eerder dan als handhavers van de wet.

De verzonnen zaak en gemene aanvallen tegen mijn echtgenoot zijn wanhopige pogingen om mij en mijn echtgenoot kapot te maken. Deze aanvallen moeten stoppen, voordat er nog erger schendingen van mensenrechten plaats zullen vinden. Als hem ook maar enige schade wordt toegebracht, houden wij de Filippijnse regering en de nationale veiligheidstroepen hiervoor volledig verantwoordelijk.

Wij roepen alle mensen op om samen met ons tegen onrecht op te staan. Windel heeft altijd laten weten wat hij van de inheemse volkeren van de Cordilleras heeft geleerd, nl. samenwerken en solidair zijn komen iedereen ten goede.

Doe mee in onze strijd tégen deze verzonnen zaak en vóór de veiligheid van mijn echtgenoot. Wil je meer te weten te komen over de zaak en hoe je ons kunt steunen, ga dan naar Cordillera Peoples Alliance (cpaphils.org)

Wij vragen je ook de ondersteuningsbrief te tekenen op https://forms.gle/zMLnZ9vojiHJzXKdA

Hartelijk dank voor je steun!

Windels’s vrouw, Elvie, en kinderen

Windel Bolinget voluntarily submitted to the National Bureau of Investigation (NBI)

Windel Bolinget voluntarily submitted to the National Bureau of Investigation (NBI) earlier today, Jan. 21, 2021 for security while proving his innocence from the fabricated case he is charged with.

We would like to emphasize that this is in no way an act of surrender nor an admission of guilt for the fabricated charge that the police filed against him. This is so he can have full access to all legal services in challenging his case, while under NBI’s protective custody.

By submitting, Bolinget maintains his innocence and honors his earlier statement of challenging his case in due time as was his intention when he learned of the warrant issued for his arrest. We challenge the state security forces to show the same integrity and adhere to the rule of law.

We have drawn lessons from the reckless acts of the Philippine National Police (PNP) these past days that made clear their intention to cause harm to Bolinget through despicable schemes like the 100,000 peso bounty and PRO-COR Chief R’win Pagkalinawan’s ‘shoot to kill’ order, therefore, we shall remain vigilant for any underhanded tactics from the state forces. The police nor Pagkalinawan in particular, cannot delude themselves and claim any accomplishment from this when from the very beginning they didn’t have any intention to observe due process. The strong distrust in the police force arising from recent news of their abuse of power and bloody track record should rouse them from such delusional thoughts.

While in custody, we demand that Bolinget’s right as a detainee be given to him in full. The state will be responsible and accountable should any harm befall him while he is under their protection.

We laud Bolinget’s bravery and integrity in staying true to his intent of facing this fabricated murder charge in a competent court despite the open threats to his safety. We, in turn, must consolidate our voices and continue the call to drop the fabricated charge.

Let us call for justice for everyone else facing trumped-up charges!

Stop the attacks on Indigenous peoples and activists!