Nederlandse Bijdrage van Rochus Pronk tijdens 44e Zitting van de UNHCR over de Filippijnen

Genève, 30 juni 2020

Op 30 juni 2020 begon de 44e zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (UNHRC). Op 4 juni bracht de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet de onbewerkte versie van het rapport  (HRC/44/22) over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen uit. Op de 1e bijeenkomst van de 44e zitting was de interactie dialoog gericht op dit rapport over de Filippijnen.

"Dank u mevrouw de President. Het Koninkrijk der Nederlanden sluit zich aan bij uw verklaring. Mijn commissaris dankt u voor het grondige rapport en wij staan volledig achter uw analyse en aanbevelingen. We juichen de constructieve aanpak van de Filippijnen vandaag om het rapport en de follow-up ervan te bespreken toe. De leden van de mensenrechtenraad zouden de hoogste mensenrechtennormen moeten naleven.

We erkennen de recente stappen die de Filippijnen hebben ondernomen om de mensenrechtensituatie in het land te verbeteren. De wetten die zijn aangenomen om de mensenrechten te bevorderen zijn heel belangrijk,  evenals de universele toegang tot o.a. onderwijs en gezondheidszorg. We blijven echter bezorgd over de aanhoudende buitengerechtelijke executies in verband met de campagne tegen illegale drugs en de positie van de democratische ruimte voor de burgers, zoals ook vermeld in uw rapport.

Wat de steun ook was, het rapport riep op om een einde te maken aan alle buitengerechtelijke executies en om een onafhankelijk orgaan de bevoegdheid te geven om onverwijld onpartijdig en transparant onderzoek te doen naar alle gevallen van overlijden. We sporen de Filippijnse autoriteiten ook aan om het rapport over intimidatie en moord op mensenrechtenverdedigers, advocaten, journalisten, mediawerkers en religieuze leiders te onderzoeken.

Hoge commissaris, welke rol ziet u voor de UNHRC bij het bevorderen van de uitvoering van de aanbevelingsrapporten?

Link naar de volledige interactie dialoog:
http://webtv.un.org/search/enhanced-id-human-rights-in-philippines-1st-meeting-44th-regular-session-human-rights-council-/6168263749001/?term=Philippines&lan=english&sort=date
Ga voor de Nederlandse interactie door de heer Rochus Pronk naar chapter 33.

 

Pleitbezorgers ontkrachten de bewering van de Filippijnse regering de mensenrechten te respecteren

 

Manilla, 1 juli 2020

In een persbericht na de zitting spreekt de ‘Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen’ (EcuVoice) nogmaals haar waardering uit voor het rapport van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten dat formeel werd voorgelegd aan de 44e zitting van de VN Mensenrechtenraad in Genève. We onderschrijven haar bevindingen en ondersteunen de aanbevelingen van harte.

Tegelijkertijd is EcuVoice cynisch over de verklaringen van de Filippijnse regering die via de minister van Justitie Menardo Guevarra zijn afgelegd. Hoewel de commentaren nu in sobere en bestudeerde tonen worden geleverd, lijken ze erop gericht om haar internationale reputatie te redden, om verdere internationale mechanismen voor verantwoording te voorkomen en om een basis te leggen voor draconische maatregelen tegen de dreiging van drugs, ongebreidelde criminaliteit, pandemische rampen en de vermeende dreiging van terrorisme.

EcuVoice herhaalt hun oproep voor een onafhankelijk onderzoeksmechanisme van de VN-Mensenrechtenraad om de mensenrechtensituatie in de Filippijnen te onderzoeken, als een van de opties voor internationale verantwoordingsmaatregelen die worden aanbevolen door mevrouw Bachelet.

Bron:
https://www.bulatlat.com/2020/07/01/advocates-debunk-ph-governments-claim-of-respecting-human-rights/