Oprichting ‘INVESTIGATE PH'

Bij Start Investigate PH
Honderden Aanwezig uit Noord-Amerika, Azië-Pacific en Europa

De Investigate PH is een onafhankelijke internationale commissie voor onderzoek naar de mensenrechtenschendingen  in de Filippijnen

ZOOM, 26 en 28 januari 2021

INVESTIGATE PH start een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door organisaties- en religieuze, politieke en maatschappelijke leiders van over de hele wereld. Het beoogt de relevante VN-organen ertoe aan te sporen gebruik te maken van internationale mechanismen om daders van mensenrechtenschendingen in de Filippijnen ter verantwoording te roepen en om recht te doen aan slachtoffers.

INVESTIGATE PH is geïnspireerd door de internationale onderzoeks- en solidariteitsmissies in de Filippijnen die sinds de Martial Law hebben plaatsgevonden. Waaronder het bezoek aan de Filippijnen in 2005 door de World Council of Churches’ (WCC) en de Pastorale Oecumenische Delegatie van de Christelijke Kerk van Azië.

INVESTIGATE PH laat zich ook inspireren door de Internationale Volkstribunalen, gehouden in 2007, 2015 en 2018.

Waarom nu een INVESTIGATE PH?

Zoals we allemaal weten, verkeert de Filippijnen in een mensenrechtencrisis. Tienduizenden zijn al vermoord door de wrede drugsoorlog van president Rodrigo Roa Duterte die gericht is op de armen in de steden. Dan is er nog de versterkte laster en terreurbestrijding van mensenrechtenverdedigers , regeringscritici, boeren- en inheemse belangengroepen, vakbondsleden, milieuverdedigers, voorvechters van vrouwenrechten en andere progressieve groepen die ook het slachtoffer zijn van het repressieve beleid van de regering.

De alarmerende mensenrechtensituatie in de Filippijnen baart internationale bezorgdheid. In het rapport van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet, uitgebracht in juni 2020, werden duizenden slachtoffers van buitengerechtelijke executies en andere mensenrechtenschendingen gedocumenteerd. Na het rapport riepen maatschappelijke organisaties tijdens de 45e HRC-sessie op tot een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de Filippijnse mensenrechtensituatie. In plaats daarvan schreef de raad echter technische bijstand en capaciteitsopbouw voor aan de Filippijnse regering voor de bevordering van de mensenrechten in het land.

Werkwijze van de INVESTIGATE PH

INVESTIGATE PH start onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtenschendingen in het land om het VN rapport uit juni 2020 verder te onderbouwen. Dit zal zich focussen op de buitengerechtelijke executies in verband met drugsoorlog en de door de staat gepleegde aanvallen op activisten en leiders van organisaties uit de burgermaatschappij.

De onderzoekscommissie zal deelnemen aan de United Nations Human Rights Council (UNHRC)-sessies, waaronder de 46e sessie in februari tot maart 2021 en de 47e sessie in juni-juli 2021. Dit als aanloop van het indienen en presenteren van de bevindingen tijdens de Verbeterde Interactieve Dialogen en Algemene Debatten tijdens de 48e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in september 2021. Tijdens deze 48e zitting zal de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten verslag doen over de uitvoering van de technische bijstand en de capaciteitsopbouw voor de bevordering van de mensenrechten.

Daarnaast zal de commissie deelnemen aan andere relevante VN-organen zoals de VN-Veiligheidsraad, de UN General Assembly Special Session en zullen de ‘Investigate.ph’ bevindingen worden voorgelegd aan het  Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

De internationale gemeenschap steunt de INVESTIGATE PH

De INVESTIGATE PH  is een onafhankelijke internationale commissie voor onderzoek naar de mensenrechtenschendingen  in de Filippijnen. De commissie steunt op de internationale gemeenschap, waaronder internationale NGO organisaties, kerken, vakbonden, advocaten, mensenrechtenorganisaties en betrokken regeringen die al decennialang hun solidariteit met de Filippijnse bevolking hebben getoond.

De commissie wordt geleid en uitgevoerd door volksorganisaties en leiders uit de burgermaatschappij van over de hele wereld, waaronder de volgende hoogwaardigheidsbekleders die in de Raad van Toezicht zitting hebben:

  • De Eerwaarde Aartsbisschop Joris Vercammen - Gepensioneerd aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland; Huidig lid, Wereldraad van Kerken
  • Lee Rhiannon – Voormalig Senator, Australia
  • Rev. Dr. Chris Ferguson – Secretaris-generaal, World Communion of Reformed Churches
  • Rev. Michael Blair – Secretaris-generaal, United Church van Canada
  • Rev. Dr. Susan Henry-Crowe. – Secretaris-generaal, General Board of Church & Society, the United Methodist Church
  • Dr. David Edwards – Secretaris-generaal, Education International
  • Atty. Jeanne Mirer - President, International Association of Democratic Lawyers
  • Atty. Jan De Lien - Justis Advocaten groep van België
  • Atty. Suzanne Adely - President, National Lawyers Guild
  • Janet Rice – Zittende senator, Australian Greens

Oproep om de INVESTIGATE PH te steunen!

De NFS ondersteunt de Investigate PH. Wij zullen deze promoten door middel van publieke aankondiging en projectie van onderzoeksrapporten.

Wij roepen u op om dit onafhankelijke initiatief van maatschappelijke organisaties mede te steunen. Het is een belangrijke steun voor al die mensen in de Filippijnen die dagelijks risico lopen in hun werkzaamheden voor een democratische en rechtvaardige samenleving waarin iedereen in vrede en welvaart kan leven zonder angst voor onderdrukking.

Maak uw steun kenbaar door een email te sturen naar nfs@enefes.demon.nl of aan de commissie op de website Investigate PH

Veel financiering is nodig. Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat op  NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘Investigate PH’
NB: Gift is aftrekbaar: De Stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met de ANBI status zijn gewone of periodieke giften voor u aftrekbaar van de belasting.

Met INVESTIGATE PH  werken aan gerechtigheid en vrede!