Oproep aan VN-Mensenrechtenraad

VN-mensenrechtendeskundigen pleiten voor Onafhankelijk Onderzoek naar Schendingen in de Filippijnen

GENEVE (7 juni 2019) - VN-mensenrechtendeskundigen hebben de Verenigde Naties opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Zij verwijzen daarbij naar een scherpe verslechtering van de situatie van mensenrechten in het hele land, zoals de voortdurende aanvallen op mensen en instellingen die mensenrechten verdedigen.

"Gezien de omvang en de ernst van de gemelde schendingen van de mensenrechten roepen de deskundigen de Mensenrechtenraad op om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de mensenrechtenschendingen in de Filippijnen," aldus de onafhankelijke experts, verwijzend naar de organisatie die bestaat uit 47 VN-lidstaten, gekozen door de Algemene Vergadering van de VN.

Het pleidooi is te lezen op: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24679&LangID=E