Oproep tot Onafhankelijk Internationaal Onderzoek

Internationale organisaties roepen op tot een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de buitengerechtelijke executies!

Candle Lighting for JusticeWereldwijd roepen organisaties op tot een onafhankelijk onderzoek, zoals o. a. het Observatorium voor de Bescherming van Mensenrechtenverdedigers (the Observatory), Amnesty International en de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) naar de moord op Zara Alvarez, Randall ‘Randy’ Echanis en vele andere buitengerechtelijke executies.  De NFS heeft President Duterte, Filippijnse autoriteiten en ambassadeurs daartoe per brief opgeroepen.

Zara was een alleenstaande moeder met een dochtertje van zeven jaar. Mocht u wat geld willen overmaken voor de verdere opvoeding van de dochter van Zara door haar familie, dan kan dat.

Elke gift, hoe bescheiden ook, is welkom op: NL76INGB0008118425 tnv NFS ovv Zara.

Graag delen wij onderstaand  bericht van Amnesty Internationaal.

Opnieuw mensenrechtenverdediger vermoord

Oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar de moord op o.a. Zara Alvarez en Randall ‘Randy’ Echanis

Amnesty Internationaal, Manila - Amsterdam 18 augustus 2020

Op de Filipijnen is op 17 augustus mensenrechtenverdediger Zara Alvarez vermoord. Het is de tweede moord op een activist deze maand. Op 10 augustus werd Randall ‘Randy’ Echanis, een voorvechter van vrede, in zijn huis gedood.

Alvarez (39) werkte als juridisch medewerker voor de mensenrechtenorganisatie Karapatan en als onderzoeker voor het gezondheidsprogramma op het eiland Negros.

Lijst met ‘terroristen’

Alvarez en Echanis kwamen voor op een lijst met honderden namen van wie het Departement van Justitie in 2018 aan een rechtbank vroeg om hen als ‘terrorist’ te bestempelen. Op die lijst kwam ook de naam voor van Victoria Tauli-Corpuz, de Speciale VN-Rapporteur voor de rechten van inheemse volkeren. Later werden hun namen van de lijst verwijderd.

Cyclus van bloedvergieten

‘Mensenrechtenverdedigers, advocaten, boeren, armen in de steden, critici – er komt maar geen einde aan de koelbloedige moorden onder de regering van Duterte,’ zegt Butch Olano van Amnesty International. ‘Het bestempelen van individuen of groepen als communist of ‘terrorist’ heeft geleid tot doodsbedreigingen en het doden van mensenrechtenverdedigers als Alvarez en Echanis en wakkert verder dodelijk geweld aan.’

‘Deze cyclus van bloedvergieten mag niet doorgaan. Er zijn al duizenden mensen vermoord. Het is duidelijk dat de internationale gemeenschap met spoed een onafhankelijk onderzoek moet instellen naar de buitengerechtelijke executies en andere mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Alleen zo kan een einde gemaakt worden aan het dodelijke geweld en de straffeloosheid onder de huidige regering,’ zegt Olano.

VN-rapport mensenrechtenschendingen

In juni 2020 bracht de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN een rapport uit over de mensenrechtencrisis in de Filippijnen. Daarin werden ernstige mensenrechtenschendingen gedetailleerd beschreven, waaronder de wijdverbreide en systematische buitengerechtelijke executies. Deze bevindingen zijn in lijn met de conclusies van Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties. Het VN-rapport bevestigd dat de schendingen nog steeds worden aangewakkerd door een klimaat van bijna totale straffeloosheid en door de voortdurende aansporingen op de allerhoogste niveaus van de regering.

Amnesty’s oproep

Op basis van het VN-rapport dringt Amnesty er bij de VN-Mensenrechtenraad op aan om een onafhankelijk internationaal onderzoek in te stellen naar de buitengerechtelijke executies en andere gewelddadigheden sinds 2016, het jaar dat president Duterte aan de macht kwam. Doel van het onderzoek moet berechting van de verdachten zijn.

Bronnen:
https://www.amnesty.nl/actueel/filipijnen-opnieuw-mensenrechtenverdediger-vermoord
https://www.amnesty.org.ph/2020/08/another-human-rights-defender-murdered-cycle-of-bloodshed-must-end/