Oproep van Amnesty International

Dringende Oproep tot Onmiddelijk en Grondig Onderzoek naar de Recente Aanvallen op Mensenrechtenverdedigers

Beste vrienden,

Wij willen u graag informeren over de verklaring van Amnesty International van 3 mei 2019, die een dringende oproep doet aan de Filippijnse regering om een onmiddelijk en grondig onderzoek te doen naar de recente aanvallen op mensenrechtenverdedigers. In deze verklaring worden talrijke gevallen genoemd, waaronder de moorden op de mensenrechtenverdedigers Bernardo Patigas en Archad Ayao in respectievelijk april en mei 2019. Amnesty International veroordeelt ook de bedreigingen en intimidaties van Karapatan, van de Rural Missionaries of the Philippines, de Ibon Foundation en de National Union of People's Lawyers.

Amnesty International wijst de Filippijnse regering op haar verplichting om, krachtens de bindende internationale overeenkomsten die het land heeft ondertekend, actie te ondernemen om mensenrechtenverdedigers te beschermen. Karapatan sluit zich aan bij deze oproep van Amnesty International om een eind te maken aan deze aanvallen op mensenrechtenverdedigers en aan het klimaat van straffeloosheid in de Filippijnen.

Cristina Palabay

De volledige verklaring kunt u hier lezen: https://www.amnesty.org/

Oproep tot ondertekening!

U kunt de autoriteiten van de Filippijnen oproepen om onderzoek te doen naar de doodsbedreigingen tegen Cristina Palabay (foto) en andere mensenrechtverdedigers. Cristina Palabay is de algemeen secretaris van Karapatan.

De oproep tot ondertekening kunt u hier lezen:
Oproep tot ondertekening

We vragen u om de oproep te tekenen en te delen!

Als u Karapatan financieel wilt steunen

Karapatan is een alliantie van mensenrechtenorganisaties en advocaten die zich inzetten voor de verdediging en ter bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden van de Filippijnse bevolking. Zij monitort en documenteert gevallen van mensenrechtenovertredingen, helpt en verdedigt slachtoffers, geeft voorlichting en voert campagnes.

Als u een financiële bijdrage wilt geven aan Karapatan, dan kan dat op NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift voor Karapatan’.