Uitnodiging Presentatie Eindrapport INVESTIGATE PH

Online publicatie van het derde en laatste rapport van het maatschappelijk middenveld over de mensenrechten in de Filippijnen

Uitnodiging voor #HRC48: Eindrapport Investigate PH
Maandag 13 september 2021
Europa / Azië Pacific: 0:900 Geneve  | 15:00 Manilla | 17:00 Sydney
Noord Amerika: 10:00 Los Angeles | 13:00 New York

REGISTREER HIER

Beste vrienden,

U wordt uitgenodigd voor de officiële presentatie van het Eindrapport van de Onafhankelijke Internationale Commissie voor Onderzoek naar de Mensenrechtenschendingen in de Filippijnen (INVESTIGATE PH). Er worden online media evenementen georganiseerd op maandag 13 september 2021 op twee verschillende tijdstippen teneinde een wereldwijd publiek te bereiken. Deze eindrapportage valt samen met de 48e Reguliere Zitting van de VN-Mensenrechtenraad (UNHCR).

In juni 2020 bracht het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) een Rapport uit over de Mensenrechtensituatie in de Filippijnen waarin de “wijdverbreide en systematische aard van de vermeende moorden en het tot nog toe falen van binnenlandse mechanismen om de verantwoordelijkheid hiervoor op te eisen” werden blootgelegd. Hierbij benadrukte de Hoge Commissaris Michelle Bachelet de noodzaak voor onafhankelijke, onpartijdige en effectieve onderzoeken van de moorden.

Als reactie op het daaropvolgende falen van de UNHCR om op deze oproep te reageren, werd  Investigate PH, een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtensituatie, opgestart door het maatschappelijk middenveld.

Sinds het OHCHR rapport van 20 juni 2020 is de mensenrechtencrisis in de Filippijnen verhevigd met alleen al in de afgelopen zes maanden tientallen buitengerechtelijke executies, illegale arrestaties en andere ernstige schendingen.

Het Eerste Investigate PH Rapport, uitgebracht in maart 2021, bevatte belangrijk bewijs over de verslechterende mensenrechtensituatie en het falen van de staat om te reageren. Dit rapport was gebaseerd op 50 emblematische zaken waaronder getuigenissen van meer dan een dozijn getuigen.

Het Tweede Rapport, in juli 2021, ging in op het eerste rapport en richtte zich op drie brede thema’s in de Filippijnse context: de oorlog tegen de armen, vermomd als een oorlog tegen drugs, de oorlog tegen andersdenkenden en de oorlog tegen het Moro-volk.

Het aanstaande Derde Rapport gaat in op de gevolgen van sociale, economische, culturele, burgerlijke en politieke rechtenschendingen tegen arbeiders, boeren, vrouwen, inheemse volkeren en kinderen; en het onderzoek naar schendingen van het recht op levensonderhoud, vrijheid van godsdienst, onderwijs, ontwikkeling en vrede.

Wij moedigen u aan om deze officiële presentatie van het INVESTIGATE PH Rapport bij te wonen. De Hoge Commissarissen zullen de bevindingen van dit onafhankelijke onderzoek presenteren aangezien de mensenrechtencrisis in de Filippijnen zich snel ontvouwt. Er volgt een open forum met vragen van de media. U kunt zich vooraf aanmelden via deze link.

Als u niet live aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om de opname te bekijken op onze Facebook pagina, of neemt u anders contact op met ons via info@investigate.ph.

Peter Murphy
Voorzitter
INVESTIGATE PH Kernwerkgroep

Ga voor de Nederlandse vertaling van de eerste- en tweede samenvatting naar:

Samenvatting eerste Investigate PH Rapport
Binnenlandse Rechtsmiddelen Onvoldoende en Misleidend, aldus INVESTIGATE PH Rapport

Samenvatting tweede Investigate PH Rapport
Samenvatting Tweede INVESTIGATE PH Rapport