Verklaring van Amnesty International

Verenigde Naties moet de druk opvoeren om een einde te maken aan de voortdurende mensenrechtenschendingen en straffeloosheid

We sturen deze verklaring van Amnesty International naar aanleiding van de publicatie van hun briefingdocument over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, getiteld
"My Job is to Kill": voortdurende schendingen van de mensenrechten en straffeloosheid in de Filippijnen.

UN must intensify pressure

“Vier jaar na zijn presidentschap heeft Rodrigo Duterte  de Filippijnen veranderd in een bloedbad waar de politie en niet-geïdentificeerde burgerwachten vrij zijn om te doden wie ze willen”, zegt Rachel Chhoa-Howard, Filippijnse onderzoeker bij Amnesty International.

De nieuwe briefing van Amnesty International beschrijft hoe vermeende drugsdelinquenten en anderen die worden verdacht van het plegen van misdrijven, nog steeds straffeloos worden vermoord, gedurende jaren van aanzetten tot geweld door president Duterte en anderen in zijn regering. Bovendien zijn de vaak dodelijke aanvallen op activisten en mensenrechtenverdedigers die beschuldigd worden van banden met de communistische beweging, gestegen en brutaler geworden. Ondertussen zijn de aanvallen op de media op het hoogste niveau in decennia.

In het licht van de situatie die in het briefingdocument wordt beschreven, dringt Amnesty International er, samen met een coalitie van andere mensenrechtenorganisaties, bij de   Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) op aan om een onafhankelijk orgaan op te richten om een diepgaand onderzoek te doen naar de mensenrechtenschendingen en misbruiken in de Filippijnen sinds 2016. “De Mensenrechtenraad mag nu niet terugvallen. Zij moet optreden om verdere doden te voorkomen en een duidelijk signaal afgeven aan de daders, en aan de regering zelf: de wereld kijkt toe en we laten de straffeloosheid niet zegevieren”, zegt Rachel Chhoa-Howard.

Verspreid de verklaring en het briefingdocument onder uw netwerken.

U kunt de verklaring bekijken via deze link: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/philippines-un-pressure-end-killings/

U kunt de briefing lezen en downloaden via het bijgevoegde pdf-bestand of via deze link: https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3530852020ENGLISH.PDF