VN: Enkele Punten uit de Persverklaring over de Filippijnen

Liz Throssell, woordvoerder voor de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten 
Verenigde Naties, Geneve, 21 augustus 2020

Liz ThrossellWij zijn bedroefd en geschokt door het voortdurende geweld en de bedreigingen tegen mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen, waaronder de moord op twee mensenrechtenverdedigers in de afgelopen twee weken.

Wij zijn blij met de verklaring van het Presidentieel Paleis waarin ‘elke vorm van geweld tegen burgers, inclusief activisten’ wordt afgekeurd en nemen er nota van, dat er naar beide gevallen onderzoek wordt gedaan.

Randall “Randy” Echanis, een pleitbezorger voor landbouwhervormingen en vredesconsulent, werd op 10 augustus vermoord in zijn huis in Quezon City. Uit onderzoeksrapporten blijkt, dat hij vóór zijn dood een wrede behandeling moet hebben ondergaan, zoals een trauma aan zijn hoofd en steekwonden. Op 17 augustus, de dag dat Echanis werd begraven, werd een andere mensenrechtenverdediger, Zara Alvarez, doodgeschoten in de stad Bacolod op het eiland Negros.

Zowel Echanis als Alvarez zijn in verband met hun werk herhaaldelijk als “roden” gekenmerkt ((bestempeld tot communisten of terroristen). De naam van Alvarez kwam bijvoorbeeld voor op een lijst van 649 mensen, die de regering op 28 maart als terroristen wilde aanwijzen. Hoewel de lijst later werd ingekort, bleven velen die van de lijst waren verwijderd, waaronder Alvarez, intimidaties en bedreigingen melden, zoals genoteerd in het mensenrechtenrapport over de Filippijnen van de Hoge Commissaris, dat in juni van dit jaar werd gepubliceerd. De foto van Alvarez verscheen ook op een openbare poster die beweert terroristen af te beelden, zoals genoemd in het rapport van de Hoge Commissaris. Ze werd afgebeeld samen met twee andere mensenrechtenverdedigers die werden vermoord - Benjamin Ramos jr en Bernardino Patigas, van wie beide moordzaken onopgelost blijven. Alvarez had ook twee jaar in de gevangenis gezeten wegens moordzaken voordat ze in maart van dit jaar werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Na de moord op Zara Alvarez kreeg haar collega Clarizza Singson op Facebook een doodsbedreiging, waarin werd gewaarschuwd dat zij de volgende zou zijn. Dit baart vooral zorgen, omdat Singsons naam ook op de bovengenoemde lijst van verdachte terroristen voorkomt en haar foto op dezelfde poster staat.

Het VN Mensenrechten Secretariaat benadrukt de noodzaak van een onafhankelijk, grondig en transparant onderzoek naar de moorden en het ter verantwoording roepen van de verantwoordelijken. Er moeten doeltreffende maatregelen worden getroffen om andere mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen, te beschermen en om het aanzetten tot haat tegen hen een halt toe te roepen en te veroordelen. We roepen de regering ook op om er voor te zorgen dat de relevante instanties volledig meewerken aan onderzoeken door de Commissie voor de Rechten van de Mens van de Filippijnen.

We hebben onze zorgen over deze zaken geuit bij de regering en bij de Commissie voor de Rechten van de Mens en kijken er naar uit om met hen in gesprek te blijven.

Bron:
United Nations: Press briefing notes on Philippines
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26179&LangID=E