VN-rapport: Ernstige Schendingen van de Mensenrechten in de Filippijnen

NFS roept de bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op
om de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten met betrekking tot
de mensenrechtensituatie in de Filippijnen
te steunen!

MagitingMet belangstelling hebben wij kennis genomen van en willen wij jullie informeren  over het 26 pagina's tellende VN-mensenrechtenrapport van de  ‘Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) (rapport HRC / 44/22) van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet. Zij  concludeert dat er categorisch ernstige schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen  plaatsvinden.

Het rapport is gebaseerd op 893 schriftelijke inzendingen bestaande uit omvangrijk materiaal en valideert wat mensenrechtenverdedigers al tijden zeggen. De anti-drugsoorlog van president Duterte op de Filippijnen staat gelijk aan een vrijbrief om te doden zegt de VN-commissie voor de mensenrechten. De VN stelt verder vast dat onder Duterte 248 mensenrechtenactivisten, journalisten, vakbondsmensen en advocaten zijn vermoord.

Het rapport belicht de verderfelijke praktijk van belastering, criminalisering en eliminatie van vrije meningsuiting, democratische dissidentie en de aanhoudende vicieuze valse aanvallen, waaronder "red-tagging". Het wijst op aanhoudende en "diepgewortelde" straffeloosheid door de Filippijnse regering. De OHCHR bevestigt het "falen van binnenlandse mechanismen om verantwoording af te leggen" en stelt vast dat de VN-mechanismen en -platforms als aanvulling noodzakelijk zijn om verantwoording af te leggen.

Het is een vernietigende aanklacht wegens niet-naleving van principes, normen, instrumenten en conventies inzake mensenrechten. Het EcuVoice netwerk van mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen  wenst dat dit verslag in aanmerking komt en in overweging wordt genomen door het Internationaal Strafhof en de VN-Mensenrechtenraad bij de aanstaande evaluatie over de Filippijnen en dat er  vervolgens specifieke aanbevelingen, resoluties en concrete acties op volgen.

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging heeft de bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse zaken opgeroepen om de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten met betrekking tot de mensenrechtensituatie in de Filipijnen te steunen en een mechanisme te creëren voor onafhankelijk toezicht op en onderzoek naar de rechtensituatie in de Filippijnen.

Link naar het rapport: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf

Magiting

Voor meer informatie:

- Scherpe kritiek van de VN op de anti-drugsoorlog
NOS journaal | 4 juni 2020 | 23:15 | 7:50
Scherpe kritiek van de Verenigde Naties op de anti-drugsoorlog van president Duterte op de Filippijnen. Die staat gelijk aan een vrijbrief om te doden zegt de VN mensenrechten commissie.
Link naar de uitzending: https://www.npostart.nl/nos-journaal/04-06-2020/POW_04508743

- Karapatan: UN report on PH rights situation shows why anti-terror bill should be junked
Karapatan | 5 juni 2020 | 13:33
https://www.karapatan.org/un+report+on+ph+rights+situation+shows+why+anti-terror+bill+should+be+junked

- Het EcuVoice netwerk van rechtenverdedigers dient rapporten in bij UN High Commissioner on Human Rights
Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging | Persbericht | 2 februari 2020
https://www.nefiso.nl/blog/files/3611e70faba55d5b24ffba2103d24da1-91.php

- UN Human Rights Council must mandate an international investigative mechanism for violations in the Philippines
Forum –Asia | Asian forum for human rights and development | 5 juni 2020 | 17:13
https://www.forum-asia.org/?p=31891

- On the Philippine government's rejection to implement UN OHCHR recommendations
Karapatan | Press statement | 6 juni 2020
https://www.karapatan.org/on+the+philippine+government%27s+rejection+to+implement+un+ohchr+recommendations

- Philippines: New Anti-Terrorism Law Undermines Safeguards Against Arbitrary Detention and Torture
OMCT | World Organisation Against Torture | Statement | June 2020
https://www.omct.org/statements/philippines/2020/06/d25876/