Vredesbesprekingen Voorlopig van de Baan

Door de NDFP als terroristische organisatie te duiden stelt de Duterte regering de vredesbesprekingen uit tot een volgende president die bereid is deze te hervatten.

De Regering van de Filippijnse Republiek (GRP) heeft het Nationale Democratische Front van de Filippijnen (NDFP) formeel aangeduid als terroristische organisatie, zoals is beschreven in de Anti Terrorism Council (ATC) -Resolutie nr. 21. Deze daad schaadt de vredesbesprekingen en is daarmee gericht tegen het verlangen van Filippijnse mensen naar een rechtvaardige samenleving en duurzame vrede.

Na de dictatuur van Marcos die duurde van 1966 tot 1986 was het president Cory Aquino die namens de GRP toenadering zocht tot vredesonderhandelingen met de NDFP, de Filippijnse bevrijdingsbeweging . Met het aantreden van de nieuwe president Fidel Ramos (begin 1992) werd vaart gemaakt met de onderhandelingen. Ofschoon  moeizaam zijn er ten tijde van president Fidel Ramos en de opvolgende regeringen van Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo en Benigno Aquino, Jr. belangrijke akkoorden getekend.

De eerste ronde van formele vredesbesprekingen tussen de regering van Duterte (GRP) en het NDFP eindigde 26 augustus 2016 in Oslo, Noorwegen met een "gezamenlijke verklaring over de hervatting van de vredesbesprekingen". Beide partijen herbevestigden de eerder overeengekomen en ondertekende akkoorden over de Gezamenlijke Verklaringen van Den Haag in 1992. Deze betreffen onder meer de “Gezamenlijke Overeenkomst inzake de Veiligheid en Immuniteit Garanties van de Deelnemers (JASIG)” van 24 februari 1995 en het “Alomvattend Akkoord over het Respect voor de Mensenrechten en het Internationaal Humanitair Recht (CARHRIHL)” van 16 maart 1998. 

De partijen hebben in Oslo afgesproken om het vredesproces te bespoedigen en stellen een tijdlijn voor de voltooiing van de resterende inhoudelijke agenda. Deze zijn: sociaal-economische hervormingen; politieke- en constitutionele hervormingen; en het einde van de vijandelijkheden en de dispositie van strijdkrachten. De eerste ronde ging goed van start. Helaas was er sindsdien van de zijde van de regering Duterte weinig tot geen oprechtheid te bespeuren om de vredesbesprekingen tot een goed einde te brengen. Het is volkomen kwaadaardig van de GRP om nu de NDFP af te schilderen als een “terroristische” organisatie.

Het is een grote verspilling van Duterte om alles te verwerpen wat is bereikt in de langdurige en moeizame vredesbesprekingen sinds 1986, die zo van belang zijn om de interne conflicten in de Filippijnen weg te nemen. Belangrijke oorzaken van die conflicten zijn de bittere armoede, werkloosheid, corruptie, het falen van justitie, mensenrechten schendingen, geschillen over land, bezit en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, marginalisering van de inheemse gemeenschappen, en het gebrek aan respect voor en erkenning van voorouderlijke domeinen en de rechten van de inheemse bevolking.