pagina 1 / 9 volgende pagina >

De Internationale Dag van de Mensenrechten

Felicitaties aan Maria Ressa,
een 10 december verklaring en
een actiedag oproep een brief te sturen aan ICC-aanklager Karim Khan.

Wij van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging feliciteren Maria Ressa, die vandaag de Nobelprijs voor de Vrede ontvangt, ter gelegenheid van de 73e Internationale Dag van de Mensenrechten.

De Nobelprijs voor de Vrede voor Maria Ressa is een welverdiende erkenning van haar onvermoeibare werk als journalist en als mensenrechtenverdediger.

De toekenning is ook een krachtige steunbetuiging van de internationale gemeenschap aan voorstanders van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in de Filippijnen, die het zwaar te verduren hebben onder de huidige regering.

In het verlengde daarvan brengen wij u graag de 10 december verklaring van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) onder de aandacht, en tevens de ICHRP-actiedag oproep om een brief te sturen aan de ICC- aanklager Karim Khan.

Ga voor de verklaring ICHRP 10 december verklaring

Ga voor de actiedag oproep naar  ICHRP Day of Action

Zie hieronder een conceptbrief aan ICC-aanklager Karim Khan! De vraag aan u is om deze vandaag op persoonlijke titel of namens een organisatie te versturen. We stellen het op prijs als u ons daarover informeert.

December 10, 2021
Mr Karim A. A. Khan QC
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int

Please cancel temporary suspension of investigation into Duterte Government

Dear Sir,

I ask that you cancel the temporary suspension of your investigation into the alleged crime against humanity of murder in the Philippine government’s ‘war on drugs’, and other crimes, in relation to the 52 cases which the Philippine government stated they were investigating on November 10, 2021.

Your apparently positive response to the request has caused a great shock to the plaintiffs in the Philippines who saw real hope for justice in the decision to investigate these matters.

The request from the Philippine government was based on two arguments:
- that the Philippines is conducting its own investigation of these crimes.
- that in most instances the police were defending themselves while apprehending suspects.

In support of the call by the International Coalition for Human Rights in the Philippines, I respectfully submit that these two arguments had already been put repeatedly to the Office of the Prosecutor prior to your predecessor’s June 2021 recommendation for the investigation, and the September 15, 2021, authorisation of the investigation by the Pre-Trial Chamber I. They cannot be persuasive.

First, consider the evidence on the question of the Philippines conducting its own investigations.

When Ms Fatou Bensouda recommended the investigation in June 2021, the Philippine Department of Justice was claiming to be investigating 53 cases of police killings during anti-drug operations. The Second Report of Investigate PH recounts that the Philippine Secretary of Justice had originally promised to review 5,655 cases. DOJ sources revealed on February 26, 2021, that only 328 cases had been “reviewed”. On May 24, Justice Secretary Guevarra told reporters, "The PNP will allow the DOJ access to records of 61 cases”. The number was later reduced to 53, and finally to 52. Of these 52 final cases, only 36 fall within the relevant dates of July 1, 2016 and March 16, 2019.

It appears that the November 10, 2021, request is based on nothing new in terms of any effective domestic investigation, and so on this ground the request should be denied.

The Philippine government claim that it is investigating these alleged crimes also assumes an impartial and fully functioning judiciary. The Second Report showed how the Police, Ombudsman, and Courts have blocked all but one complaint regarding deaths in anti-drug operations.

Second, consider evidence on the claim that most of the killings were done in self-defence.

The Second Report provides clear forensic evidence that is contrary to this government claim. Photographs, eye-witness evidence, and some forensic autopsy cases showed many victims were executed after being bound or handcuffed. Some victims showed defensive wounds where their hands were in the air at the time of their execution by police.

The deaths of tens of thousands of Filipinos by police under Duterte are no accident. Time and again President Duterte promised police and military immunity from prosecution for waging war on drug suspects and dissenters. The government has gone so far as to withdraw from the ICC to evade prosecution for any crimes committed after March 17, 2019, and to threaten your predecessor.

Therefore, the second argument put forward by the Philippine government should also be rejected.

Please consider this evidence and immediately resume the full investigation authorised on September 15, 2021, by the Pre-Trial Chamber I.

Sincerely,

  

Documentaire Aswang op Dag van de Mensenrechten

Uitnodiging gratis online vertoning van de bekroonde documentaire Aswang

Deze uitnodiging komt van Migrante Nederland in samenwerking met LevelK en Cinematografica met steun van het Europese Network voor Gerechtigheid en Vrede in de Filippijnen (ENJPP) en de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Het NFS bestuur heeft het genoegen je uit te nodigen voor een gratis vertoning van de bekroonde documentaire Aswang` (heks), die verwijst naar de moorden op arme mensen in het drugsoorlogsbeleid van president Duterte.

In 2019 was deze documentaire te zien op het IDFA festival. Ga voor meer informatie over de documentaire naar Aswang | IDFA
of naar de trailer
https://vimeo.com/channels/documentarytrailers/369009818 of https://www.youtube.com/watch?v=PiRoRoenjLU

Bevestig je aanwezigheid om een reservering te maken en een link te ontvangen. Er zijn een beperkt aantal inschrijvingen beschikbaar.

Als je gebruik wilt maken van dit aanbod, stuur dan een berichtje naar stichtingNFS@xs4all.nl Dan krijg je de link voor registratie toegezonden.

De gratis vertoning is op 10 december in de avond om 8 uur. Het maximum aantal deelnemers is 100. Wees er dus snel bij, want vol is vol.

Wij Eren Ka Omeng - Bedankt!

Hoogste eer voor Romeo De Vera "Ka Omeng" - activist, vakkundig trainer en baken voor de arbeiders!

Beste NFS sympathisanten en sponsors,

Treurig bericht….! Ka Omeng heeft het niet gehaald. Een hartoperatie was met succes verlopen. Men was hoopvol. Helaas heeft hij daarna weer een hartaanval gehad, waar hij vrijdagnacht aan is overleden. Een groot verlies van een geliefd man en een uitstekende trainer in de vorming van het bewustzijn van arbeiders, boeren, vrouwen en inheemse bevolking.

Wij hebben een condoleance bericht gestuurd aan- en via Eiler aan zijn vrouw, kinderen, collega’s, vrienden en geliefden. Hartverwarmend is jullie steun als NFS sympathisant aan onze oproep. Met elkaar hebben wij het mooie bedrag van € 850 opgehaald. Wij gaan dit bedrag overmaken naar EILER als een   solidariteitsbijdrage aan Ka Omeng, zijn collega’s, vrienden en nabestaanden, om enige onkosten te vergoeden en om zijn werk te eren en voort te zetten.

NFS bestuur

Beste NFS bestuur, sympathisanten en sponsors,

Heel erg bedankt voor jullie steun. We waarderen dit en we zullen jullie goedheid en betrokkenheid ook delen met de familie.

Dank voor het eren van Ka Omeng! Hoewel we Ka Omeng in dit leven hebben verloren, zullen zijn nalatenschap en zijn werk en leringen voortleven. Hij heeft zo'n krachtige invloed op de Filippijnse arbeidersbeweging gehad. We kunnen ons niemand voorstellen die zo hard heeft gewerkt als hij, om het echte vakbondswerk te bevorderen.

Het is een moeilijk jaar geweest voor EILER. We hebben eerder dit jaar een van onze dierbaarste bestuursleden verloren, de maatschappijkritische kunstenaar Prof. Neil Doloricon. Daarvoor werd onze onderzoeker Otto door de repressieve overheid naar huis gestuurd. En nu zijn we Ka Omeng kwijt. We blijven ongeslagen omdat we één zijn met de arbeiders.

We blijven ontegensprekelijk ook volharden dankzij de warme steun van organisaties zoals de uwe. Hartelijk dank voor jullie steun. In al zijn daden leeft Ka Omeng voort.

Met vriendelijke groet
Rochelle
EILER directeur


In memoriam

Ka Omeng: een “groot leermeester” van arbeiders

Een van de laatste vormingssessies die ik (Otto de Vries) heb gehad van Romeo de Vera of Ka Omeng, zoals hij door ons, zijn vrienden, werd genoemd, ging over de “grote leermeesters” die de arbeiders zijn voorgegaan. Daar zou Ka Omeng zo bijgeplaatst kunnen worden. In zijn 12 jaar als staf van het Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER) heeft hij als trainer of leermeester bijgedragen in de vorming van het bewustzijn van vele arbeiders. Hij heeft daarvoor zijn bevoorrechte leven als docent destijds achter zich gelaten. Voordat hij bij EILER kwam, was hij al betrokken bij publicaties van het nationale arbeidscentrum.

Zijn hart lag in vorming met het oog op rechtvaardigheid, het opkomen voor de rechten van de arbeiders. Hij verwees dan altijd naar het grotere politieke verband, de maatschappij. Daaraan was zijn vorming onlosmakelijk verbonden. Het was vorming voor een rechtvaardig Filippijnen, met een oog voor de ander, die hij ook gaf aan boeren, vrouwen of de inheemse bevolking. Daaraan heeft hij bij het 40-jarig bestaan van EILER dit jaar, verdere betekenisvolle bijdrage geleverd tot verdieping van de uitgave  “Echte Vakbondscursus” (GTU) uit de beginjaren van EILER.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd van 74 jaar en bijkomende ouderdomskwalen bleef hij dit werk met hart en ziel doen. Hij was heel begaafd om daarin de laatste digitale ontwikkelingen te gebruiken in PowerPoint presentaties. Zijn presentaties, voor bewustzijnsvorming of over de actuele politieke situatie, waren nooit saai. Op hele vakkundige wijze werden die presentaties met vele foto’s niet alleen verluchtigd, maar ze droegen juist bij om de inhoud van zijn verhaal te benadrukken. Hij deed dat met veel verve zowel voor arbeiders als voor het bredere publiek van studenten en mensen van de kerk.

Deze vorming bleef hij met hartstocht doen. Hij werd daarin zeer gewaardeerd. Arbeiders en EILER zullen hem missen, hem die zich zo bleef inzetten voor vorming van arbeiders. Daarin inspireerde hij anderen zijn werk voort te zetten. Met EILER ontwikkelde hij een “training voor trainers”, waarin vakbondsleiders worden getraind om zelf hun leden te kunnen gaan vormen. Dat nieuwe initiatief begon al de eerste vruchten af te werpen. Die waardering voor zijn bijdrage komt ook tot uitdrukking in de vele steunbetuigingen van vakbonden bij zijn overlijden.

Wij delen dit verlies van Ka Omeng met zijn familie en met de staf van EILER en wensen hen de kracht om de ingeslagen weg van Ka Omeng voort te kunnen zetten. Juist voor EILER, dat in het jaar van zijn 40-jarig bestaan, naast het verlies van Ka Omeng, met het overlijden van een zeer gewaardeerde kunstenaar die bestuurslid was en mijn uitzetting als onderzoeker van EiLER, het zwaar te verduren heeft. Echter, zoals  Ka Omeng heeft geleefd, is een inspiratie voor velen om zijn werk voor mensenrechten voort te zetten.

Met diepe dank aan Ka Omeng!

 

Geliefd Vakbondsman 'Ka Omeng' heeft Uw Steun Nodig

Oproep aan u voor financiële steun om de medische kosten van een hartoperatie te bekostigen.

De laatste zes jaar heb ik, Otto de Vries, met Romeo de Vera of ka Omeng, zoals hij door zijn vrienden wordt genoemd, nauw kunnen samenwerken in de staf van het Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER). Hij heeft net een hartaanval gehad en is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan z’n hart om een bloedpropje te verwijderen.

IDFA van 17 - 28 november 2021

Filter zoekresultaat Filippijnen: Last days at Sea en Perfumed Nightmare

Het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod van documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.

Graag informeren wij u over de twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival.

Tijdens Klimaattop onderschrijven Wereldwijd 566 Groepen Burgerverklaring

De burgerverklaring bevestigt de noodzaak  om voedselsystemen radicaal te veranderen teneinde honger en klimaatcrisis het hoofd te bieden.

De Wereldburger Bijeenkomst over Voedselsystemen (Global People’s Summit ‘GPS’) heeft tijdens de Klimaattop COP 26 in Glasgow  aangekondigd dat 566 groepen uit 78 landen de verklaring hebben onderschreven waarin wordt opgeroepen tot het recht van mensen op rechtvaardige, gezonde en duurzame voedselsystemen en het einde van monopoliecontrole van bedrijven.

Klimaatactivisten eisen Herstelbetalingen

Jeugdklimaatactivisten eisen herstelbetalingen om de levens van degenen die het meest getroffen zijn door de klimaatcrisis weer op te bouwen

Mitzi Jonelle Tan is de internationale woordvoerder van Youth Advocates for Climate Action Philippines en organisator van Friday for Future. Ze zal samen met Greta Thunberg uit Zweden en Vanessa Nakate uit Oeganda spreken tijdens een grote mars en rally op zaterdag in Glasgow, waar de VN-klimaattop plaatsvindt.

Wet Bescherming Inheemse Volkeren Nutteloos, Oproep tot Opheffing

KATRIBU (de jeugd- en studentenorganisatie die de nationale minderheden ondersteunt) noemt de IPRA wet en de NCIP commissie, bedoeld ter bescherming van de inheemse bevolking, nutteloos en roept op tot opheffing!

Persbericht KATRIBU, 29 oktober 2021

Op 29 oktober 1997 werd de Wet op de Rechten van Inheemse Volkeren (IPRA) wettelijk vastgelegd. Haar mandaat was om de rechten van de inheemse bevolking en haar cultuur te doen erkennen en uit te dragen. Hierbij ging het zowel om individuen als om hele gemeenschappen. Echter de wet werd misbruikt door de staat om de belangen van de elite en buitenlandse belangen te bevoordelen ten nadele van de inheemse volkeren.

Maria Ressa ontvangt Nobelprijs voor de Vrede

De Nobelprijs voor de Vrede voor Maria Ressa is een welverdiende erkenning van haar onvermoeibare werk als journalist en als mensenrechtenverdediger

Felicitaties aan Maria Ressa met de toekenning aan haar van de Nobelprijs voor de Vrede. De toekenning is ook een krachtige steunbetuiging van de internationale gemeenschap aan voorstanders van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in de Filippijnen, die het zwaar te verduren hebben onder de huidige regering.

President Duterte stelt zich niet meer kandidaat

Oproep aan de VN-mensenrechtenraad om verregaande maatregelen aan te nemen om het schrikbewind van president Duterte aan de kaak te stellen en aan te klagen.

Tegen alle verwachtingen in heeft president Duterte afgelopen week aangekondigd zich uit de politiek terug te trekken. Deze eerste week van oktober moeten de kandidaten voor de landelijke verkiezingen op 9 mei 2022 zich registreren. De partij van president Duterte had hem genomineerd als vicepresident en niets wees erop dat hij dat afwees, ondanks de twijfels die daaraan verbonden zijn omdat de president niet voor een tweede termijn herkozen kan worden. Maakt president Duterte nu de weg vrij voor zijn dochter Sara voor het presidentschap? Sara is haar vader in 2016 opgevolgd als burgemeester van Davao City.

CIVICUS: Overzicht Beperkingen Burgerlijke Vrijheid

Internationale gemeenschap moet onafhankelijk onderzoeksmechanisme steunen om aanvallen op het maatschappelijk middenveld te beëindigen

Karapatan stuurt dit persbericht van CIVICUS door in verband met hun nieuwe samenvatting die vandaag is gepubliceerd over de staat van burgerlijke vrijheden en aanhoudende aanvallen op de burgermaatschappij van de Filippijnen.

Solidariteit groeit door Samen aan Vrede te werken

Geslaagde bijeenkomst over de mensenrechten in Palestina en de Filippijnen

De Alkmaarse Ambassade van Vrede organiseert jaarlijks de Vredesweek in Alkmaar. Tijdens de opening van de Vredesweek sprak de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten en benadrukte dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag aan kunt bijdragen. Earth Caravan Nederland (EC) en de NFS namen het initiatief om tijdens de Vredesweek een avond over Palestina en de Filippijnen te organiseren.

Derde Rapport van INVESTIGATE PH

Onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen eindigt met vernietigend bewijs tegen Duterte, roept op tot een door de VN geleid onderzoek

Volksorganisaties en maatschappelijke groeperingen van over de hele wereld hebben er bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) op aangedrongen om een onderzoek uit te voeren naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen onder president Rodrigo Roa Duterte bij de lancering van haar derde rapport 13 september jl.

Oproep van meer dan 300 Organisaties en Pleitbezorgers tot Onafhankelijk Onderzoek

Wij roepen internationale instanties op om de mensenrechtencrisis in de Filippijnen onpartijdig en onafhankelijk te onderzoeken

Een jaar na de moord op mensenrechtenactivist Zara Alvarez doen meer dan 300 mensenrechtenorganisaties en pleitbezorgers over de hele wereld een oproep  om de moorden op de Filippijnen te stoppen en president Rodrigo Duterte te vervolgen voor zijn misdaden tegen het Filippijnse volk.