pagina 1 / 8 volgende pagina >

Aanklacht tegen Windel Afgewezen

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat de moordzaak tegen de CPA voorzitter Windel Bolinget is geseponeerd door de rechtbank in Tagum stad.

De moordzaak die werd ingediend door de nationale politie (PNP) tegen de voorzitter van de Cordillera People’s Alliance (CPA) Windel Bolinget en tegen Albert Mandin, Lutgardo Jurcales, Jr., Agnes Mesina, Jackie Valencia en Reynaldo Garneng is afgewezen door de rechtbank in de stad Tagum.

De CPA informeerde ons januari jl dat hun voorzitter Windel Bolinget vals was beschuldigd van een moord die in 2018 gepleegd is in een plaats, waar Bolinget nooit geweest is. Het ging om een verzonnen zaak en het was vrijwel zeker dat hem geen eerlijk proces te wachten stond.

Wij gaven gehoor aan de oproep een open brief te sturen aan de gezagsdragers van het Ministerie van Justitie, de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten. De brief is op 17 januari verstuurd namens 7 organisaties. Van allen kregen we een bevestiging van ontvangst. De Commissie voor Mensenrechten vroeg om nadere informatie.

Ga voor de brief naar: Stop Laster tegen CPA Leider (nefiso.nl)

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat de moordzaak is afgewezen.

Wij prijzen de uitspraak van het hof in Tagum stad. Het seponeren van de zaak is een belangrijke overwinning. Mensenrechtenorganisaties blijven zich er overigens van bewust dat er nog veel gezamenlijke oproepen tot verantwoording en gerechtigheid nodig zijn.

Vredesbesprekingen Voorlopig van de Baan

Door de NDFP als terroristische organisatie te duiden stelt de Duterte regering de vredesbesprekingen uit tot een volgende president die bereid is deze te hervatten.

De Regering van de Filippijnse Republiek (GRP) heeft het Nationale Democratische Front van de Filippijnen (NDFP) formeel aangeduid als terroristische organisatie, zoals is beschreven in de Anti Terrorism Council (ATC) -Resolutie nr. 21. Deze daad schaadt de vredesbesprekingen en is daarmee gericht tegen het verlangen van Filippijnse mensen naar een rechtvaardige samenleving en duurzame vrede.

Na de dictatuur van Marcos die duurde van 1966 tot 1986 was het president Cory Aquino die namens de GRP toenadering zocht tot vredesonderhandelingen met de NDFP, de Filippijnse bevrijdingsbeweging . Met het aantreden van de nieuwe president Fidel Ramos (begin 1992) werd vaart gemaakt met de onderhandelingen. Ofschoon  moeizaam zijn er ten tijde van president Fidel Ramos en de opvolgende regeringen van Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo en Benigno Aquino, Jr. belangrijke akkoorden getekend.

De eerste ronde van formele vredesbesprekingen tussen de regering van Duterte (GRP) en het NDFP eindigde 26 augustus 2016 in Oslo, Noorwegen met een "gezamenlijke verklaring over de hervatting van de vredesbesprekingen". Beide partijen herbevestigden de eerder overeengekomen en ondertekende akkoorden over de Gezamenlijke Verklaringen van Den Haag in 1992. Deze betreffen onder meer de “Gezamenlijke Overeenkomst inzake de Veiligheid en Immuniteit Garanties van de Deelnemers (JASIG)” van 24 februari 1995 en het “Alomvattend Akkoord over het Respect voor de Mensenrechten en het Internationaal Humanitair Recht (CARHRIHL)” van 16 maart 1998. 

De partijen hebben in Oslo afgesproken om het vredesproces te bespoedigen en stellen een tijdlijn voor de voltooiing van de resterende inhoudelijke agenda. Deze zijn: sociaal-economische hervormingen; politieke- en constitutionele hervormingen; en het einde van de vijandelijkheden en de dispositie van strijdkrachten. De eerste ronde ging goed van start. Helaas was er sindsdien van de zijde van de regering Duterte weinig tot geen oprechtheid te bespeuren om de vredesbesprekingen tot een goed einde te brengen. Het is volkomen kwaadaardig van de GRP om nu de NDFP af te schilderen als een “terroristische” organisatie.

Het is een grote verspilling van Duterte om alles te verwerpen wat is bereikt in de langdurige en moeizame vredesbesprekingen sinds 1986, die zo van belang zijn om de interne conflicten in de Filippijnen weg te nemen. Belangrijke oorzaken van die conflicten zijn de bittere armoede, werkloosheid, corruptie, het falen van justitie, mensenrechten schendingen, geschillen over land, bezit en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, marginalisering van de inheemse gemeenschappen, en het gebrek aan respect voor en erkenning van voorouderlijke domeinen en de rechten van de inheemse bevolking.

Filippijnen: Een van de 10 Beroerdste Landen op het Gebied van Arbeidersrechten

Foto: Protest onderweg naar presidentieel paleis. (foto credit Bulatlat)

Situatie voor de arbeiders is nog verder verslechterd sinds de Anti-Terrorism Act van kracht werd op 3 juli 2020.
Deze wet ondermijnt de burgerlijke vrijheid ernstig.

Sinds 2015 brengt de International Trade Union Confederation (ITUC) jaarlijks de ‘Global Rights Index’ uit, waarin is vastgelegd in hoeverre landen de basisrechten van arbeiders respecteren. Hierbij moet gedacht worden aan basisrechten, zoals het recht om te staken, het recht op een vakbond en om deel te nemen aan acties van de vakbond en de vrijheid van meningsuiting. Veel van deze basisrechten worden in de Filippijnen geschonden. Uit de index 2021 blijkt  dat de Filippijnen weer tot de 10 beroerdste landen behoort, waar arbeiders “geen garantie hebben dat hun rechten erkend worden”. Het is zo erg dat in de acht jaar dat deze lijst van 10 beroerdste landen is opgesteld, de Filippijnen de laatste vijf jaar daarin een vaste plaats heeft, juist de vijf jaren onder het bewind van president Duterte.

Bewondering voor Peter R de Vries!

Fillippijnse migrantengemeenschap is hem eeuwig dankbaar voor zijn streven naar waarheid en gerechtigheid.

De Filippijnse migrantengemeenschap in Nederland deelt de schok, het ongeloof en de woede van de Nederlanders over de schietpartij gericht tegen Peter R de Vries.

De heer de Vries is een uitzonderlijke onderzoeksjournalist die bekend staat om zijn moed en inzet bij het zoeken naar gerechtigheid voor de slachtoffers van onopgeloste misdaden.

In 2005 was zo'n slachtoffer Veneranda 'Bebe' Pana, een Filippijnse vrouw die op mysterieuze wijze verdween. Na vier jaar meedogenloos onderzoek door Peter R de Vries zijn de leugens van haar man achterhaald en werd haar lichaam gevonden.

De Filippijnse migrantengemeenschap en onze organisatie, Stichting Pinay sa Holland, die met de heer de Vries aan de zaak heeft gewerkt, zijn hem eeuwig dankbaar voor zijn streven naar waarheid en gerechtigheid voor Bebe Pana en haar familie in de Filippijnen.

De Nederlandse overheid moet geen moeite of middelen sparen om de daders van het neerschieten van Peter R. de Vries voor het gerecht te brengen. Ze mogen niet toestaan dat de waarheid het zwijgen wordt opgelegd door degenen die hem wilden doden.

Wij denken aan Peter R de Vries en zijn naasten!

Gerechtigheid voor Peter R de Vries - NU!

Stichting Pinay sa Holland-GABRIELA

In herinnering aan Peter R de Vries

Op 15 juli is hij overleden, 9 dagen na de aanslag op zijn leven. Wij en de Filippijnse migrantengemeenschap betreuren zijn dood ten zeerste.

Wij herinneren hem om zijn medemenselijkheid bij het zoeken naar waarheid en gerechtigheid voor de slachtoffers van onopgeloste misdaden.

Wij wensen zijn nabestaanden en iedereen die hem lief had sterkte toe bij de verwerking van zijn overlijden en dat het recht zijn beloop krijgt.

NFS Bestuur

Samenvatting Tweede INVESTIGATE PH Rapport

Tweede rapport van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen

Het tweede rapport van INVESTIGATE PH onderzoekt aanhoudende mensenrechtenschendingen in de Filippijnen, gepleegd door staatsagenten en mogelijk gemaakt door het veiligheidsbeleid van de regering-Duterte. Het rapport benadrukt een aanhoudend, heersend gebrek aan effectieve binnenlandse rechtsmiddelen voor deze misbruiken.

Cyberaanvallen op Karapatan en Alternatieve Mediaorganisaties

Cyberaanvallen op Karapatan en alternatieve mediaorganisaties: schending van het mensenrecht op vrijheid van informatie

Mensenrechtenorganisaties Karapatan en de alternatieve mediakanalen Bulatlat en Altermidya waren recent het doelwit van cyberaanvallen op hun websites, zoals gemeld door de Zweedse mediastichting Qurium.

"Degenen die deze aanvallen uitvoeren en zich verschuilen achter een scherm van anonimiteit die deze aanvallen uitvoeren, zijn lafaards. Ze willen de feiten over de mensenrechtensituatie niet openbaar maken op digitale platforms zoals de onze. Dit is niet alleen een aanval op mensenrechtenorganisaties zoals Karapatan of mediaorganisaties zoals Bulatlat en Altermidya - dit is een aanval op het recht van het volk op vrijheid van informatie", aldus secretaris-generaal Cristina Palabay van Karapatan.

Bensouda: Onderzoek de Misdaden van Duterte

Verzoek van ICC-hoofdaanklager Bensouda om de misdaden van Duterte tegen de menselijkheid formeel te onderzoeken

Persbericht Karapatan, Manila 15 juni 2021

De aankondiging van de vertrekkende hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat ze formeel verzoekt om een onderzoek naar de misdaden tegen de menselijkheid begaan in de schaamteloze bloedige oorlog tegen drugs van president Rodrigo Duterte, is een langverwachte stap in de richting van gerechtigheid en verantwoording. Bovendien is het de zoveelste aanklacht tegen het moorddadige beleid van de regering-Duterte dat duizenden Filippino's straffeloos heeft gedood - en nog steeds vermoordt.

Internationale Groeperingen uiten hun Zorgen

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging en nog meer dan honderd internationale groeperingen tonen in een gezamenlijke brief aan het  Hooggerechtshof en het Departement van Justitie hun zorgen over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen.

NFS persbericht, Amsterdam 7 juni 2021 | Foto credit Darren Langit, Rappler

In een gezamenlijke brief die vandaag is verzonden aan de Filippijnse Opperrechter Alexander Gesmundo en aan Minister van Justitie Menardo Guevarra, hebben meer dan honderd organisaties en personen hun “diepe bezorgdheid geuit over de recente buitengerechtelijke executies, gerechtelijke intimidatie, willekeurige arrestaties en detentie en bedreigingen middels rood-labelen tegen mensenrechtenverdedigers, waaronder Karapatan mensenrechtenwerkers, mensenrechtenadvocaten, vakbondsleden en vakbonden in de publieke sector en organisatoren van gemeenschapspantry’s in de Filippijnen”.

Een Leven in het Teken van Solidariteit met de Armen

Missionair werker Otto de Vries moest de Filipijnen verlaten. Zijn permanente verblijfsvergunning is door de Filipijnse overheid ingetrokken.
“Buitenlanders die zich te veel aansluiten bij de situatie van de armen worden beschouwd als politieke inmengers, als bemoeiallen,” verklaart Otto.

Door Tatiana Waterink, Week Nederlandse Missionaris (WNM)

Na dertig jaar moet Otto de Vries (62) de Filipijnen verlaten. Het leven van Otto staat in het teken van werken en leven met de armen. Als telg van een welgestelde familie in Brabant studeerde hij biologie, werkte op een alternatieve boerderij, liep een jaar stage in Ivoorkust en was uitzendkracht als werkstudent. Zijn ogen werden in die periode geopend voor ongelijkheid en armoede en in 1987 sloot hij zich aan bij de Calama-beweging; een groep priesters, religieuzen en leken die samen met de armen de kerk van de armen wil opbouwen. Otto liet zich dan ook omscholen tot pijpfitter en werkte in de Rotterdamse haven. “In 1991 ben ik naar de Filipijnen gegaan met een missiebrief van bisschop Bär op uitnodiging van bisschop Labayen.” Diens oproep tot een kerk van de armen inspireerde hem te leven met en onder de arme arbeiders in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Dank voor uw Belangrijke Steun - Samen zijn we Sterk

Graag informeren wij jullie over Otto en een aantal lopende acties.
Tevens  doen wij een oproep aan u om supporter te worden!

Otto bedankt iedereen voor de hartelijke ontvangst

Otto de Vries was zeer blij verrast met het hartelijke welkom. Het kostte hem in de Filippijnen twee dagen om zijn terugkeer te regelen. Om 10 over 5, na kantoortijd, kreeg hij zijn laatste stempel van goedkeuring tot vertrek. De overheid wilde dat Otto vertrok, maar het kostte hem en een advocaat twee intensieve dagen om langs verscheidene instanties te gaan om het gedaan te krijgen. Diezelfde avond stapte hij in het vliegtuig.

Karapatan ontvangt William D. Zabel Onderscheiding

Human Rights First overhandigt de Filippijnse Mensenrechtenalliantie Karapatan de William D. Zabel Mensenrechten Onderscheiding

NEW YORK – De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights First kondigde op 5 mei aan dat het aan de Karapatan Alliantie voor de Bevordering van Mensenrechten de jaarlijkse William D. Zabel Human Mensenrechten Onderscheiding zal overhandigen als erkenning voor haar inzet voor de mensenrechten in de Filippijnen.

De onderscheiding wordt al meer dan drie decennia jaarlijks uitgereikt en geeft erkenning voor het werk van dappere activisten in de frontlinie van de strijd voor vrijheid en mensenrechten. Karapatan is een op de Filippijnen gevestigde alliantie van mensenrechtenorganisaties, programma's, commissies en individuele pleitbezorgers die sinds 1995 vooroplopen in de strijd voor mensenrechten in het land.

Koninklijke onderscheiding voor Dirk van Campenhout

Hij zet zich al jaren in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen

De heer Dirk van Campenhout is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op maandag 26 april bracht burgemeester Cor Lamers een bezoek aan hem voor de uitreiking van de onderscheiding.  Hij zet zich al sinds eind jaren 70 op diverse vlakken in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen. Sinds kort is hij tevens vrijwilliger bij de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Wederzijdse Hulp door 'Community Pantry'

‘Je geeft wat je kan geven en je neemt wat je nodig hebt’

Aangestoken door het initiatief van de 26-jarige Filippijnse Ana Patricia Non, verspreiden de pantry’s zich als een lopend vuurtje over de Filippijnen. Gedreven door empathie en mededogen voor Filippino's die getroffen zijn door de pandemie, met hoge werkloosheidscijfers en hongerniveaus, zette Non een gemeenschappelijke voorraadkast op in Maginhawa Street, UP Village in Quezon City. Sindsdien zijn er meer dan 300 gemeenschappelijke pantry's geplaatst die door individuen en groepen zijn geïnitieerd.

Journalist Maria Ressa krijgt Four Freedom Award

De Filippijnse Journalist Ressa is oprichter van Rappler, een nieuwssite die regelmatig kritisch bericht over de Filipijnse overheid.Die berichtgeving heeft er onder andere toe geleid dat Ressa in 2019 werd beschuldigd van smaad. “De Filipijnse regering wil dat we stil blijven en geen vragen stellen. Ze willen niet ter verantwoording worden geroepen”, vertelt Ressa vrijdag (26 maart) in dagblad Trouw.

Zo’n prijs werpt licht op ons werk en dat helpt.”

De uitreiking is op 31 maart via een livestream te volgen via:  Let's talk about the Four Freedoms (vrijheidscolleges.nl)

Ga voor meer informatie naar:
Four Freedom Awards 31 maart uitgereikt aan journalist Maria Ressa / Villamedia

Lang Leve de Feministische Strijd


foto: Vrouwenbeweging op het eiland Negros in de Filippijnen.
tekst op de poster: Je bent een vrouw, je hebt gelijke rechten! 

Internationale Vrouwendag sinds op 8 maart 1908 textielarbeidsters in New York de eerste staking door vrouwen organiseerden.

Holle Claims van de Filippijnse Regering bij de VN-Mensenrechtenraad

Persbericht Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
25 februari 2021

“De geruststellende diplomatieke toon van de boodschap van de Filippijnse minister van Justitie Guevarra aan de VN-Mensenrechtenraad gisteren kan de bittere waarheid niet verbergen dat er tot dusverre geen verantwoording is afgelegd over de moord op tienduizenden burgers door politie en het leger in de oorlog van de regering tegen drugs en het verzet,” zei Peter Murphy, woordvoerder van de wereldwijde mensenrechtencoalitie.