pagina 1 / 7 volgende pagina >

Karapatan ontvangt William D. Zabel Onderscheiding

Human Rights First overhandigt de Filippijnse Mensenrechtenalliantie Karapatan de William D. Zabel Mensenrechten Onderscheiding

NEW YORK – De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights First kondigde op 5 mei aan dat het aan de Karapatan Alliantie voor de Bevordering van Mensenrechten de jaarlijkse William D. Zabel Human Mensenrechten Onderscheiding zal overhandigen als erkenning voor haar inzet voor de mensenrechten in de Filippijnen.

De onderscheiding wordt al meer dan drie decennia jaarlijks uitgereikt en geeft erkenning voor het werk van dappere activisten in de frontlinie van de strijd voor vrijheid en mensenrechten. Karapatan is een op de Filippijnen gevestigde alliantie van mensenrechtenorganisaties, programma's, commissies en individuele pleitbezorgers die sinds 1995 vooroplopen in de strijd voor mensenrechten in het land.

“Human Rights First heeft enorm veel respect en bewondering voor Karapatan en het werk van Tinay Palabay (foto)", zegt Michael Breen, president en bestuursvoorzitter van Human Rights First. "Het zijn mensenrechtenverdedigers op wie de regering van de Filippijnen regelmatig zijn pijlen richt, en we hopen dat deze onderscheiding en onze solide samenwerking zullen helpen om hun  inspanningen in het brandpunt van de belangstelling te brengen en hen beschermen tegen bedreigingen."

Met meer dan veertig lid organisaties en zestien regionale afdelingen in het hele land, houdt Karapatan zich bezig met buitengerechtelijke executies, verdwijningen, politieke gevangenen en militarisering overal in de Filippijnen. Het Bondgenootschap helpt bij het organiseren van massa-acties die schendingen van de mensenrechten aan het licht brengen en het staatsbeleid en acties die de cultuur van straffeloosheid bevorderen aan de kaak stellen.

Karapatan documenteert schendingen van de mensenrechten door middel van onderzoeksmissies; regelt zaken via rechtbanken, zelfs min of meer gerechtelijke instanties zoals de Commissie voor de Rechten van de Mens, de Verenigde Naties en andere internationale mensenrechteninstanties. Het verwijst slachtoffers ook door naar medische professionals en groepen voor psychosociale en aanvullende hulp; en brengt slachtoffers van mensenrechtenschendingen en hun families samen in daarvoor bestemde organisaties.

Het houdt ook toezicht op de vredesonderhandelingen tussen de Filippijnse regering en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen en de naleving door het land van de alomvattende overeenkomst inzake de naleving van de mensenrechten en het internationaal humanitaire recht en andere overeenkomsten.

"Vijftien mensenrechtenwerkers van Karapatan zijn in de afgelopen vijf jaar vermoord, bijna 70 sinds 2001, en nog veel meer werden gevangengezet of werden geconfronteerd met gerechtelijke intimidatie en bedreigingen vanwege hun werk voor het opkomen voor mensenrechten", zei Tinay Palabay van Karapatan. “Deze erkenning is een eerbetoon aan de nagedachtenis en nalatenschap van hun onbaatzuchtigheid, mededogen en dienstbaarheid aan de armen en onderdrukten en we blijven hen elke dag eren terwijl we ons uiterste best doen op het gebied van belangenbehartiging, documentatie, directe dienstverlening en het opbouwen van organisaties in de Filippijnen."

Human Rights First en Karapatan werken momenteel aan een proefproject waarin "Digitaal Schild" wordt getest, een applicatie die de dreiging van geweld en pesterijen tegen de organisatie en haar leden online opspoort.

De William D. Zabel Human Rights Award wordt elk jaar uitgereikt aan  mensenrechtenleiders en organisaties die zich onderscheiden vanwege hun werk ter bevordering van rechten, gerechtigheid en gelijkheid voor degenen die worden vervolgd en wiens rechten worden geschonden. Recente ontvangers van de Zabel Award zijn onder meer ALQST for Human Rights, dat mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië monitort en documenteert; Miroslava Cerpas Hernández, die opkomt voor de rechten van migranten en vluchtelingen die door geweld ontheemd zijn geraakt in Honduras; Broeder Tomás González, die kwetsbare migranten beschermt aan de Mexicaanse grens; Yazidi-mensenrechtenactivisten Khaleel Aldakhi en Ameena Saeed Hasan; Europese antisemitisme-activisten Jane Braden-Golay, Siavosh Derakhti en Niddal El-Jabri; Dr. Denis Mukwege van de Democratische Republiek Congo, aan wie later de Nobelprijs voor de vrede werd toegekend; en mensenrechtenadvocaat Chen Guangcheng uit China.

Neem contact op met hrf@westendstrategy.com om met Michael Breen of anderen van Human Rights First te spreken.

Human Rights First is een non-profit, onpartijdige internationale mensenrechtenorganisatie gevestigd in New York, Washington D.C., Houston en Los Angeles in de Verenigde Staten.
U kunt het persbericht ook bekijken via deze link: https://www.humanrightsfirst.org/press-release/human-rights-first-present-philippines-organization-karapatan-william-d-zabel-human

Welkom Otto, Echte Vriend van het Filippijnse Volk


Filippijnse migranten, hun vrienden en bondgenoten in Europa geven Otto de Vries een warm onthaal

NFS persbericht, Amsterdam 4 mei 2021
(at the bottom in English)

Otto de Vries is veilig aangekomen in Nederland!

Migranten, vrienden van de Filippijnse bevolking en bondgenoten in Nederland en Europa heetten de echte vriend van het Filippijnse volk met een welkomstbericht hartelijk welkom. Het pluimage aan organisaties is gericht op ontwikkelingswerk, mensenrechten, vrede & gerechtigheid, solidair met de Filippijnen, kerkelijk werk, en belangenorganisaties gericht op de migranten, vrouwen en jongeren.

De ongelukkige omstandigheid waarin Otto de Vries zich bevindt, bevestigt wat organisaties voor de  mensenrechten zeggen over de Filippijnen: dat de regering-Duterte diegenen die de armen, de onderdrukten en de gemarginaliseerden dienen, valselijk beschuldigt van banden met het communisme en ze terroristen noemt. Of je nu een Filippino bent of een buitenlander.

Otto de Vries deed 30 jaar pastoraal werk in de Filippijnen. Hij leefde de Kerk van de armen.  Zijn leven met de arbeiders was de bron van zijn motivatie. Jarenlang was Otto zelf arbeider en ondervond de hardheid van het bestaan. Toen hij geen lichamelijk werk meer kon uitvoeren is hij zich gaan inzetten voor het Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER).

Koninklijke onderscheiding voor Dirk van Campenhout

Hij zet zich al jaren in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen

De heer Dirk van Campenhout is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op maandag 26 april bracht burgemeester Cor Lamers een bezoek aan hem voor de uitreiking van de onderscheiding.  Hij zet zich al sinds eind jaren 70 op diverse vlakken in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen. Sinds kort is hij tevens vrijwilliger bij de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Wederzijdse Hulp door 'Community Pantry'

‘Je geeft wat je kan geven en je neemt wat je nodig hebt’

Aangestoken door het initiatief van de 26-jarige Filippijnse Ana Patricia Non, verspreiden de pantry’s zich als een lopend vuurtje over de Filippijnen. Gedreven door empathie en mededogen voor Filippino's die getroffen zijn door de pandemie, met hoge werkloosheidscijfers en hongerniveaus, zette Non een gemeenschappelijke voorraadkast op in Maginhawa Street, UP Village in Quezon City. Sindsdien zijn er meer dan 300 gemeenschappelijke pantry's geplaatst die door individuen en groepen zijn geïnitieerd.

Journalist Maria Ressa krijgt Four Freedom Award

De Filippijnse Journalist Ressa is oprichter van Rappler, een nieuwssite die regelmatig kritisch bericht over de Filipijnse overheid.Die berichtgeving heeft er onder andere toe geleid dat Ressa in 2019 werd beschuldigd van smaad. “De Filipijnse regering wil dat we stil blijven en geen vragen stellen. Ze willen niet ter verantwoording worden geroepen”, vertelt Ressa vrijdag (26 maart) in dagblad Trouw.

Zo’n prijs werpt licht op ons werk en dat helpt.”

De uitreiking is op 31 maart via een livestream te volgen via:  Let's talk about the Four Freedoms (vrijheidscolleges.nl)

Ga voor meer informatie naar:
Four Freedom Awards 31 maart uitgereikt aan journalist Maria Ressa / Villamedia

Lang Leve de Feministische Strijd


foto: Vrouwenbeweging op het eiland Negros in de Filippijnen.
tekst op de poster: Je bent een vrouw, je hebt gelijke rechten! 

Internationale Vrouwendag sinds op 8 maart 1908 textielarbeidsters in New York de eerste staking door vrouwen organiseerden.

Holle Claims van de Filippijnse Regering bij de VN-Mensenrechtenraad

Persbericht Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
25 februari 2021

“De geruststellende diplomatieke toon van de boodschap van de Filippijnse minister van Justitie Guevarra aan de VN-Mensenrechtenraad gisteren kan de bittere waarheid niet verbergen dat er tot dusverre geen verantwoording is afgelegd over de moord op tienduizenden burgers door politie en het leger in de oorlog van de regering tegen drugs en het verzet,” zei Peter Murphy, woordvoerder van de wereldwijde mensenrechtencoalitie.

Stop Deportatie van Otto de Vries en Laster tegen EILER

Persbericht Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Amsterdam, 15 februari 2021

De Nederlander Otto de Vries  doet al 30 jaar pastoraal werk in de Filippijnen. Hij werd indertijd uitgenodigd door bisschop, Mgr. J. Labayen, in het bisdom Infanta, om de Kerk van de armen te leven. Die oproep had Otto geïnspireerd om zich onder te dompelen in de dagelijkse realiteit van de arbeiders. Zijn leven met de arbeiders werd de bron van zijn motivatie. Jarenlang was Otto arbeider in de Filippijnen. Hij heeft gewerkt als lasser, monteur en elektricien.

Oprichting ‘INVESTIGATE PH'

Bij Start Investigate PH
Honderden Aanwezig uit Noord-Amerika, Azië-Pacific en Europa

De Investigate PH is een onafhankelijke internationale commissie voor onderzoek naar de mensenrechtenschendingen  in de Filippijnen

ZOOM, 26 en 28 januari 2021

INVESTIGATE PH start een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door organisaties- en religieuze, politieke en maatschappelijke leiders van over de hele wereld. Het beoogt de relevante VN-organen ertoe aan te sporen gebruik te maken van internationale mechanismen om daders van mensenrechtenschendingen in de Filippijnen ter verantwoording te roepen en om recht te doen aan slachtoffers.

Namens de CPA: Thank you for helping

Stop politieke vervolgingDe oproep aan de Filippijnse gezagsdragers om al het mogelijke te doen voor het herstel van de goede naam van CPA voorzitter Windel Bolinget is 20 januari verstuurd. Van de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten ontvingen wij een ontvangstbevestiging met de mededeling ‘Thank you’.

De oproep is verstuurd namens 7 organisaties afkomstig uit België, Duitsland en Nederland.
Al deze organisaties hebben een overtuigende staat van dienst op het gebied van solidariteitswerk voor de Filippijnse bevolking en hebben een grote achterban. De Cordillera’s Peoples Alliance is dankbaar voor deze gezamenlijke internationale steunoproep.

Stop Laster tegen CPA Leider

De CPA (Cordillera Peoples Alliance) stuurt ons een dringende oproep!

CPA-leiderHun voorzitter Windel Bolinget wordt beschuldigd van een moord die in 2018 gepleegd is in een plaats, waar Bolinget nooit geweest is….

Het gaat hier om een verzonnen zaak en het is vrijwel zeker dat hem geen eerlijk proces te wachten staat. Vandaar deze oproep aan gezagsdragers en organisaties, ook in het buitenland, ook in Nederland.

Jaaroverzicht 2020

Beste sympathisanten,

Heel veel dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsvoorziening en reacties op steunoproepen in 2020. Dit jaar verstuurden wij 40 nieuwsberichten over de mensenrechtensituatie, mensen in de verdrukking of die getroffen zijn door een rampspoed.

Wij bieden een podium aan die dappere mensen die het opnemen voor die mensen die onrecht wordt aangedaan, zich verzetten tegen het onrecht. Onbeschrijfelijk wat in bepaalde situaties inheemse volkeren, kleine pachtboeren en arbeiders hebben te verduren.

Met die dappere mensen nemen wij het op voor de mensenrechten.

Van jullie kregen we 160 reacties. Jullie waardering voor ons werk is ons tot grote steun. Het geeft aan dat ons werk door jullie gedragen wordt. Het geeft extra motivatie om door te gaan.

Verklaring bij de Dag van de Mensenrechten 2020

dag van de Mensenrechten

Persbericht Desaparecidos en Hustisya, Manila 8 december 2020

Enkele dagen voor de herdenking van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december hebben de mensenrechtengroepen Desaparecidos en Hustisya met klem het dodelijke en fascistische beleid van het Duterte-regime veroordeeld. Dit beleid heeft geleid tot intensievere aanvallen op Filippino’s en de schaamteloze veronachtzaming van de rechten van de mens - duidelijk acties van de regering in een tijd van rampen en een ernstige gezondheidscrisis.

Duizenden Gedupeerden door Verwoestende Tyfoons

Van partnerorganisaties ontvangen wij oproepen tot steun aan de kwetsbare mensen

De afgelopen tijd zijn de Filippijnen geteisterd door verwoestende tyfoons en extreme neerslag. De gevolgen voor de kwetsbare mensen in schamele onderkomens zijn enorm. Door de supertyfoon Goni, wereldwijd de zwaarste storm van het jaar, eerder deze maand kwamen 25 mensen om het leven en werden duizenden huizen verwoest. Het dodental van de tyfoon Vamco (Ulysses) die woensdag over het eiland Luzon trok is gestegen naar 67 en liet ook een enorm spoor van vernielingen achter.

IDFA 2020

Aankondiging van twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival

18 november tot 6 december 2020

Het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod van documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.

Graag informeren wij u over de twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival. 

De Cordillera Alliance vraagt om uw Steun

Zij vragen uw solidariteit en steun om het land en de hulpbronnen van de Cordillera inheemse volkeren te beschermen.

Defend CordilleraVanuit onze gemeenschappelijke bezorgdheid over mensenrechten, vrede, gerechtigheid en gelijkheid sturen wij u deze oproep van de Cordillera Peoples Alliance toe.

Groeten van de Cordillera Peoples Alliance!

Wij vragen hierbij uw solidariteit en steun om het land en de hulpbronnen van de inheemse volken in de Cordillera te beschermen tegen plundering en vernietiging door staats- en private bedrijven. Help ons tegelijkertijd om een einde te maken aan de toenemende intimidaties en aanvallen op de Cordillera Peoples Alliance (CPA), de mensenrechtenverdedigers van inheemse volkeren en de Cordillera-bevolking.

Verklaring van Amnesty International

Verenigde Naties moet de druk opvoeren om een einde te maken aan de voortdurende mensenrechtenschendingen en straffeloosheid

We sturen deze verklaring van Amnesty International naar aanleiding van de publicatie van hun briefingdocument over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, getiteld
"My Job is to Kill": voortdurende schendingen van de mensenrechten en straffeloosheid in de Filippijnen.