ANBI status

De stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je jouw bijdrage en donaties aan de NFS mag vermelden als aftrekpost bij de Belastingdienst. Lees hier meer hierover en vind alle informatie waarover de overheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Zie:
-- BELASTINGVOORDEEL BIJ SCHENKINGEN AAN DE NFS
-- BELEIDSPLAN 2020-2025 EN JAAROVERZICHTEN