Belastingvoordeel bij ANBI status

De stichting Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw bijdrage en donaties aan de NFS mag vermelden als aftrekpost bij de Belastingdienst. Lees hieronder meer hierover en vind alle informatie waarover de overheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Periodieke en gewone giften (belastingdienst.nl)


BELASTINGVOORDEEL BIJ SCHENKINGEN AAN DE NFS


1. GEWONE GIFT = GEDEELTELIJK AFTREKBAAR

Een incidentele gift (zonder ‘Overeenkomst periodieke gift’) kan fiscaal aftrekbaar zijn. Daarvoor gelden voorwaarden (zie: Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften (belastingdienst.nl) Meestal is het fiscaal gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Maar als u niet voor bepaalde of onbepaalde tijd wilt schenken, kan deze optie voor u geschikt zijn.

2. PERIODIEKE GIFT = VOLLEDIG AFTREKBAAR

Als u minimaal vijf jaar lang een vast bedrag aan de NFS schenkt, kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemt de Belastingdienst een periodieke gift. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. De Belastingdienst wil wel dat we de volgende stappen doorlopen:

  • Download en print het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl)’ van de website van de Belastingdienst. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren: één voor u (‘exemplaar voor de schenker’) en één voor ons (‘exemplaar voor de ontvanger’).
  • Vul beide exemplaren in, maar laat de rubriek ‘Gegevens Instelling of Vereniging’ leeg. Beide formulieren willen wij graag, ingevuld en ondertekend, per post van u ontvangen. Voor het postadres van de penningmeester vragen wij u een mailtje te sturen aan: penningmeester@nefiso.nl.
  • Wij vullen de ‘Gegevens Instelling of Vereniging’ in en sturen u het ‘exemplaar voor de schenker’ ondertekend terug.
  • Bewaar uw exemplaar; onze gegevens heeft u nodig bij uw belastingaangifte en de Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen. Als u kiest voor een specifieke looptijd, nemen we contact op zodra die looptijd is verstreken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons door een email te sturen naar: voorzitter@nefiso.nl.

Betalingsvolmacht Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl)