Steun EILER

Steun maandelijks een maatschappelijke organisatie in de Filippijnen!

Met uw steun geeft u de maatschappelijke organisatie EILER (Ecumenical Institute for Labor Education and Research) in de Filippijnen meer bestaanszekerheid, zeker in deze tijd waar hun staf, mensen die werken aan de invoering van internationaal afgesproken arbeidsrechten, als terroristen worden afgeschilderd. Die arbeidsrechten staan centraal in hun werk door vorming van werknemers, vakbondsleden, mensen in krottenwijken en die van de kerk om hen te sterken voor die rechten op te komen. Met onderzoek naar en publicatie over de situatie van onderdrukking in de Filipijnen wordt de noodzaak hiervan verder benadrukt.

Met een maandelijkse steun van 25 euro (of meer) kunt u deze progressieve organisatie steunen. Zo kan EILER zich volledig blijven inzetten voor meer gerechtigheid en bestaanszekerheid van werknemers in de Filipijnen.

U ontvangt regelmatig ons gratis nieuwsbericht, die u per email wordt toegezonden.

Uw maandelijkse gift kunt u overmaken op:
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS o.v.v. "gift voor EILER".

NB: kijk voor de belastingvoordelen bij schenking op "ANBI/belastingvoordeel".