Steun de NFS

Geef de NFS een steuntje in de rug

De Stichting Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging is een volledig zelfstandige non-profit organisatie. We krijgen geen structurele subsidies van overheden. We zijn voor 100% afhankelijk van giften van sympathisanten en fondsenwerving.

De kas van de NFS wordt af en toe door aangeschreven fondsen aangevuld, maar niet op regelmatige wijze gevoed. Dat zouden wij graag anders zien. Een constante bron van inkomsten zou ons meer ruimte geven voor het voeren van acties en hulp.

Met uw steun richten wij ons op noodhulp, basisvoorzieningen en de mensenrechten voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in de Filipijnen. Wij stellen uw bijdrage om dit te realiseren zeer op prijs.

U ontvangt regelmatig ons gratis nieuwsbericht per email toegezonden.

Een eenmalige schenking kunt u overmaken op:
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS o.v.v. "gift als steuntje in de rug"

NB: kijk voor de belastingvoordelen bij schenking op "ANBI/belastingvoordeel".