Giften


Heeft u belangstelling voor de Filippijnen en voor de activiteiten die de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging belicht en onderneemt?

Regelmatig worden er acties georganiseerd, hetzij in Nederland, hetzij in de Filippijnen, waarvoor financiële middelen nodig zijn. De kas van de NFS wordt af en toe door aangeschreven fondsen aangevuld, maar niet op regelmatige wijze gevoed. Dat zouden wij graag anders zien. Een constante bron van inkomsten zou ons iets meer ruimte kunnen geven voor het steunen van acties.

Wij willen en kunnen niemand tot iets verplichten, maar wij verzoeken iedere betrokkene om donateur te worden van de NFS. Als u jaarlijks een bepaald bedrag(je) aan ons zou overmaken, krijgen wij iets meer armslag voor steunacties, reclamematerialen, etc. Zo’n bedrag kan al €5 zijn, of €25 of meer, wat u kunt missen.

Wilt u ons helpen?

Stuur uw reactie met onderstaande gegevens aan onze penningmeester en geef aan hoeveel u per jaar denkt te kunnen missen.


PS:
Natuurlijk is een eenmalige gift ook zeer welkom; wilt u dit dan aangeven in het tekstveld hieronder?*


*


*


*