Steun ons!

De Stichting Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging is een volledig zelfstandige non-profit organisatie. We krijgen geen structurele subsidies van overheden. We zijn voor 100% afhankelijk van giften van sympathisanten en fondsenwerving.

De kas van de NFS wordt af en toe door aangeschreven fondsen aangevuld, maar niet op regelmatige wijze gevoed. Dat zouden wij graag anders zien. Een constante bron van inkomsten zou ons meer ruimte geven voor het voeren van acties en hulp.