Steun ons!

De Stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging is een volledig zelfstandige non-profit organisatie. We krijgen geen structurele subsidies van overheden. We zijn voor 100% afhankelijk van giften van sympathisanten en fondsenwerving.

De kas van de NFS wordt af en toe door aangeschreven fondsen aangevuld, maar niet op regelmatige wijze gevoed. Dat zouden wij graag anders zien. Een constante bron van inkomsten zou ons meer ruimte geven voor het voeren van acties en hulp.

  • Geef de NFS een steuntje in de rug. Zie steun de NFS
  • Steun maandelijks een maatschappelijke organisatie in de Filippijnen! Zie steun EILER
  • ANBI: Belastingvoordeel bij schenkingen aan de NFS. Zie belastingvoordeel
  • Beleidsplan en jaaroverzichten. Zie beleidsplan